Overheden


Geef het goede voorbeeld met circulair Inkopen

De Rijksoverheid ziet circulair inkopen als de sleutel naar een circulaire economie. Wilt u hiermee ook aan de slag? Bekijk dan de volgende producten:

Afval in de openbare ruimte

De gemeente heeft een belangrijke taak in het schoonmaken en –houden van de openbare ruimte. Ze plaatsen afvalbakken op straat zodat mensen hun afval kwijt kunnen en houden straten, parken en groenstroken schoon.

Wilt u meer weten over het scheiden van afval in de openbare ruimte?

Bekijk dan het overzicht Afval scheiden in de openbare ruimte,

of lees het rapport Afvalscheiding in de openbare ruimte. (pdf, 3.4 MB)

Koplopergroepen ondersteunen

De rol van de regionale overheden in de verduurzaming van de KWD sector is onmisbaar. Bij de sectorale aanpak zoals bijvoorbeeld de koplopergroep circulaire restaurants en hotels en bij de sector cultuur (poppodia en musea) zijn de gemeente en de provincie vaak de verbindende factor en hebben een aanjagende functie en dragen financieel bij.

Toezicht op wet- en regelgeving

Bedrijven en organisaties zijn verplicht om afval te scheiden. In het Activiteitenbesluit milieu staat de wettelijke verplichting. In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3, hoofdstuk B3) is deze verplichting verder uitgewerkt. Sinds 2 maart 2021 gelden er nieuwe regels. Het doel is dat de regels duidelijker en beter uitvoerbaar zijn voor zowel de ondernemer als de toezichthouder.

Slimme logistiek

Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het laten afvoeren van het afval. Hierdoor rijden in een gebied vaak verschillende vuilniswagen die hetzelfde afval ophalen. In het project Slimme Logistiek onderzoeken we hoe dit efficiënter, makkelijker en betaalbaarder kan. De gemeente heeft hierbij vaak een belangrijke rol in het netwerk rondom deze logistiek.

  • Benieuwd welke initiatieven er zijn om meer gezamenlijk en gescheiden bedrijfsafval in te zamelen? Bekijk de factsheet.