Programma


Kantoor - BastiaanKijzers oktober 2016bew

Doel

Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt - en die vergelijkbaar is met huishoudelijk afval - te halveren. VANG staat voor 'van afval naar grondstof'. Het doel van dit meerjarenprogramma is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.

Aanpak

De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Deze sector produceert 5.3 miljoen ton afval per jaar.  Daarvan wordt nu nog maar de helft gerecycled, dus er valt nog veel te winnen. In het programma werken we aan overkoepelende knelpunten waar alle bedrijven en organisaties tegenaanlopen. Daarnaast werken we samen met koplopers om te laten zien wat nu al mogelijk is. Meer weten over de sectoren en knelpunten? Bekijk het onderzoek naar het KWD-afval van alle sectoren.

Samenwerking

In het programma werken we samen met diverse partijen:

  • Green Deal met NS en ProRail
  • Green Deal met festivals
  • Gemeente Amsterdam
  • Convenant Meer en Betere Recycling
  • Europees programma Afval op School