Gastvrij én afvalvrij gaan samen

Duwtje in de rug voor Theater de Lievekamp in Oss

Theater met een hart voor de wereld

Een middelgroot theater in een middelgrote stad met een grote missie: theater met een hart voor de wereld. Dat is de Lievekamp in Oss.

Het theater verzorgt culturele activiteiten en educatie. De programmering sluit aan bij de lokale behoeften en het theater streeft naar inclusiviteit. Met circa 450 activiteiten per jaar gebeurt er veel. De grote uitdaging is dat ze willen realiseren dat duurzaamheid samengaat met gastvrijheid, veiligheid, uitstraling en financiële stabiliteit. Bezoekers krijgen nu bijvoorbeeld een plastic wegwerpbeker mee als ze in de theaterzaal iets willen drinken. Dat is gastvrij en veilig, maar natuurlijk wel wat minder duurzaam.

Duurzaamheid is belangrijk

De organisatie gaat vol voor duurzaamheid. Er is een actieve duurzaamheidswerkgroep, die werkt aan circulariteit. Zij werken onder andere aan een doorlopend project voor afvalscheiding. Dit project loopt goed bij medewerkers, maar heeft nog uitdagingen bij bezoekers en artiesten.

De Lievekamp heeft onlangs een oud theater gekocht in Den Haag. Dit theater wordt ontmanteld en is de basis voor de circulaire nieuwbouw en renovatie van het theater. Wat opvalt is dat er veel duurzame activiteiten zijn, maar nog geen duidelijke (eind)doelstelling. De werkgroep wordt gedreven door de intrinsieke motivatie om het beste te doen voor de wereld en tegelijkertijd gestuurd door wet- en regelgeving. Zo dwingen de nieuwe regels rond Single-use plastics (SUP) om nogmaals naar de afvalstromen te kijken.

Bij de Lievekamp leeft de behoefte om duurzaamheid structureler aan te pakken. Hierbij wil het theater zowel medewerkers als bezoekers en artiesten meenemen. Dus werd hiervoor een stip op de horizon geformuleerd met een bijbehorend actieplan om die stip te bereiken.

Een persoon die een stapel wegwerpbekers vasthoudt.
Theater medewerkers schenken drankjes in wegwerpbekers die meegenomen mogen worden de theaterzaal in.

Wie: Theater de Lievekamp

De werkgroep duurzaamheid werkt hier aan een duurzamer theater. De groep bestaat uit medewerkers uit verschillende afdelingen en leeftijdsgroepen en richt zich op bewustwording en gedragsverandering.

Gebruikte instrumenten: Afvalsafari, gedragslenzen, mini-interview, dubbele diamant, R-ladder, Stip op de horizon, brainstorm methodes, roadmap, actieplan.

Ambitie: Theater met een hart voor de wereld.

Inzicht: De Lievekamp kan stappen zetten door minder afval bínnen te halen. Denk aan roerstaafjes, wegwerpzakjes voor zout en peper en alle verpakkingsmaterialen van leveranciers.

De wil is er, nu nog de structuur

De Lievekamp gebruikte drie instrumenten om ‘naar binnen te kijken’: de safari, het mini-interview en de gedragslenzen. Waar staat de Lievekamp, kloppen de aannames en wat wil het theater van haar doelgroepen: medewerkers, bezoekers en artiesten?

Allereerst ging de duurzaamheidswerkgroep op safari, waarbij alles in het theater dat met duurzaamheid te maken heeft, werd gefotografeerd. Zo kijken ze bewust naar wat er is en denken ze na of dat goed is en of het klopt. Hieruit bleek de informatie boven de afvalbakken niet op ooghoogte te hangen, waardoor mensen alleen kijken naar de inhoud van de bakken en op basis daarvan bepalen welk afval ze waar weggooien. Ook stonden de bakken niet altijd samen op een plek en als ze dat wel stonden niet altijd in dezelfde en goede volgorde, zoals rest als laatste in de looprichting. Dit maakt correct afval scheiden moeilijker.

Aanvullend op de safari hield de projectleider een mini-interview met een collega en ten slotte werd met behulp van gedragslenzen gekeken naar het gewenste doelgedrag. Wat willen we dat mensen gaan doen?

Spotlight! Maak een document met uitgangspunten voor medewerkers en neem ze hierin mee zodat ze direct op de hoogte zijn van de duurzaamheidsprotocollen en dat duidelijk kunnen communiceren naar bezoekers.

Een hand van een persoon die een hardcup vasthoudt.
Er is getest met verschillende soorten hardcups om de plastic wegwerpbekers te vervangen.

Beter meedoen

Een van de eerste uitdagingen was de SUP-wetgeving, die als doel heeft het gebruik van single use plastics terug te dringen. Op basis van de opgehaalde informatie werd besloten dat hoogwaardige recycling van plastic wegwerpbekers voor de Lievekamp geen optie is en dat het theater overgaat op hardcups.

Verder bleek dat er op het gebied van communicatie nog veel winst te behalen is. Nog niet alle medewerkers zijn op de hoogte van de plannen rondom duurzaamheid en niet alle medewerkers houden zich aan de afspraken. Soms omdat ze de urgentie niet voelen en soms omdat ze zich niet gehoord voelen.

Dit is opgelost door een document te maken met daarin de duurzaamheidsprotocollen en vervolgens de medewerkers hierin mee te nemen. Zo weet elke medewerker direct wat er van ze verwacht wordt. Daarnaast komt er een nieuwsbrief met daarin nieuwe acties en het verslag van lopende acties. Zo blijven medewerkers enthousiast en weten ze wat er speelt.

Inzicht: Gasten kiezen bewust voor petflesjes met statiegeld omdat dat prettig is om mee te nemen in de zaal. Geen gedoe met morsen tijdens het lopen of gaan zitten en je kunt ze afsluiten.

Spotlight! De Lievekamp doet veel kleine duurzame acties. Om laagdrempelig resultaten te boeken, maar ook als pilot om verbeteringen te testen. Zo werden de houten roerstokjes achter de bar gezet in plaats van erop, kregen afvalbakken een logischere plek en stopten medewerkers direct met het gebruik van plastic wegwerpbekertjes.

De missie als doel

De grootste winst werd gehaald met het inzicht dat de missie van theater de Lievekamp in lijn ligt met de duurzame doelstellingen. De kern van wat je als theater wil zijn, sluit naadloos aan op het streven om duurzaam en circulair te zijn. Dus is de missie ‘theater met hart voor de wereld’ nu ook de duurzame stip op de horizon.

“Als alle bezoekers hun afval in de juiste bak weggooien en in de toekomst hun beker op de juiste plek inleveren en er slingert geen afval meer rond waar niemand overheen valt, dan hebben we ons doel bereikt”, aldus een medewerker. Aan de mensen van de Lievekamp nu de taak om deze missie te volbrengen.


Theater de Lievekamp 2

Dit is een artikel in het kader van het project Duwtje in de rug naar een circulaire bedrijfsvoering, onderdeel van het programma VANG-Buitenshuis. Design Innovation Group (DIG) heeft dit project uitgevoerd.

Ook geïnteresseerd in een duwtje in de rug?

Meld je nu aan!

Aanvraagformulier kosteloos advies op maat circulaire bedrijfsvoering 2024

Dit artikel is onderdeel van een reeks. Lees hier de andere artikelen:

Hoe krijg je 350 bedrijven op één (afval) lijn?

Wakker worden in een duurzamer hostel

Hoe maak je een circulaire organisatie duurzamer?