Facilitair management

"Als we bij een van onze grootste klanten op de huidige voet doorgaan, verwachten we dit jaar een afname van 20 procent van het totale volume restafval."

Facilicom

Grote bedrijven en organisaties maken voor hun facilitaire behoeften vaak gebruik van facilitaire dienstverleners. Deze dienstverleners hebben daarmee veel invloed op spullen die binnenkomen. Facilitaire marktpartijen werken samen met hun klanten. De inspanningen richten zich op het verduurzamen van de sector, aan de aanbodzijde, en bij de klant.

Stappenplan afvalscheiden

Wil je binnen jouw organisatie ook aan de slag met afvalscheiding? En wil je je hoeveelheid afval verminderen? Dit stappenplan helpt je op weg.

Handige websites

Buyer Groups PIANOo

Lees meer over waar de Buyer Group bedrijfsvoering van PIANOo mee bezig is en kijk of er een Buyer Group is waar jij als professional bij kunt aanhaken.

Afvalvrije kantoren

Bij verduurzaming van je bedrijfsvoering komt een hoop kijken. Ontdek op de pagina afvalvrije kantoren wat je bij inkoop, gebruik en einde gebruik kunt doen om afval te voorkomen of materialen te hergebruiken.

Circulair inkopen facilitair

Op de website van circulairinkopen.nl tref je informatie over circulair inkopen, zoals de MVI-criteriatool waarmee je de manier van inkopen beter kunt laten passen bij de duurzaamheidsambities van jouw organisatie

Green Business Club

De stichting Green Business Club Nederland verbindt overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen en werkt samen aan verduurzaming door zich te richten op concreet resultaat en het initiëren van duurzame projecten.

Praktijkvoorbeelden

Heb je vragen? Neem contact op

Klaas van der Sterren
Adviseur circulaire economie
Gebruik ons contactformulier