Duurzaam hoger onderwijs

"Ik doe mee aan de koplopergroep om op de hoogte blijven van het thema circulariteit en afval, en te leren van ervaringen van andere instellingen."

Deelnemer koplopergroep Hoger Onderwijs

Vanaf het eerste uur heeft VANG Buitenshuis aandacht voor de onderwijssector. Er gebeurt dan ook veel in deze sector. In het verleden hebben we voor het primair en voortgezet onderwijs gewerkt aan betere afvalscheiding en preventie. Nu werken we intensief samen met het hoger onderwijs aan kennisopbouw, kennisdeling en sinds kort aan monitoren van afval. Zo proberen we samen het schoolafval te beperken en te werken aan een circulaire bedrijfsvoering.

Stappenplan afvalscheiden

Wil je binnen jouw onderwijsinstelling ook aan de slag met afvalscheiding? En wil je je hoeveelheid afval verminderen? Dit stappenplan helpt je op weg.

Uitgelicht

Koplopergroep hoger onderwijs

Sinds 2022 werkt VANG Buitenshuis met een groeiende koplopergroep met onderwijsinstellingen vanuit het hoger onderwijs. In 2024 startten we met 21 verschillende onderwijsinstellingen. De deelnemers bepalen de inhoudelijke agenda van de bijeenkomsten. Kennisdeling staat centraal en de opgedane kennis wordt beschikbaar gemaakt voor iedereen in de vorm van artikelen, zoals het artikel over circulair inkopen bij hogescholen.

Wat kun je als onderwijsinstelling al doen?

Praktijkvoorbeelden

Heb je vragen? Neem contact op

Imke Okkerman
Adviseur circulaire economie
Gebruik het contactformulier