Verplicht scheiden van bedrijfsafval: voorbeelden

Bedrijven en organisaties moeten hun afval scheiden, zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden. Zoveel mogelijk afval moet gerecycled worden.

In de wet staat een lijst met de afvalcategorieën die door bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Gevaarlijk afval moeten bedrijven altijd gescheiden afvoeren. Bedrijfsafval moet gescheiden worden als het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) dit aangeeft. De regels en een toelichting staan in paragraaf B.3.4 'Bedrijfsafval' in hoofdstuk B.3 'Gescheiden houden van afvalstoffen' van LAP3.

Welk afval scheiden?

Bekijk daarvoor deze flyers en doe daarna zelf de check met de online tool Afvalwijzer voor bedrijven op ondernemersplein.kvk.nl.