Horeca


Koplopers circulaire hotels en restaurants

Hoe kunnen restaurants en hotels hun bedrijfsvoering circulair maken en afval verminderen?

In verschillende koploperstrajecten onderzoeken een groot aantal horeca-ondernemers en hotels wat wel en wat niet werkt.

Zie voor meer informatie de pagina's:

Single-Use Plastics (SUP)

Hoe om te gaan met eenmalige verpakkingen en disposables in de ‘out-of-home’ markt?

De Europese Commissie heeft een richtlijn opgesteld om de hoeveelheid kunststof afval in oceanen en zeeën terug te dringen. De maatregelen in de zogenoemde SUP-richtlijn gaan over verloren vistuig en kunststof wegwerpplastics waaronder ook verschillende verpakkingen die veel in de horeca worden gebruikt. De ‘Single-use plastics richtlijn is sinds 3 juli 2021 van kracht.