Restaurants


Circulaire restaurants

Samenwerking van bedrijven binnen een stad, wijk of regionaal kan leiden tot nieuwe circulaire kansen. Zoals een gezamenlijke inkoop, gezamenlijke logistiek en bundeling van afvalstromen voor nuttige toepassingen. Wanneer verschillende restaurants in een stad de samenwerking opzoeken op bijvoorbeeld het thema afvalscheiding of inkoop kan dit resulteren in een meer duurzame bedrijfsvoering met minder afval.

In 2019 zijn in Haarlem en Rotterdam twee koplopergroepen circulaire restaurants gestart met als doel het motiveren, inspireren en ondersteunen van de deelnemende restaurants bij het vormgeven van een circulaire bedrijfsvoering en afvalpreventie, afvalreductie en een nuttige toepassing van reststromen. De resultaten van deze koplopergroep zullen worden opgeschaald naar andere restaurants.

Steeds meer terrassen plasticvrij!

Wegwerpplastic is lichtgewicht en waait gemakkelijk weg. Door plastic te weren van het terras leveren horecazaken een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de hoeveelheid zwerfafval.

Ook een plasticvrij terras?

Plasticvrij Terras is een landelijke beweging waar alle horecazaken met een terras zich bij aan kunnen sluiten.

Koplopers circulaire restaurants gaan door

De deelnemers van de koplopergroep circulaire restaurants werken door aan duurzaamheid in deze moeilijke tijd. Mooie uitkomsten zoals de schillenfiets voor GFT/swill inzameling, een poster met duurzame tips voor in de keuken en een aantal duurzame initiatieven  kwamen voorbij bij de derde online bijeenkomst met de Haarlemse ondernemers.

Afhaalmaaltijd op? Lever de verpakking weer in!

Er worden er meer dan ooit maaltijden afgehaald. Al die afhaalmaaltijden zitten in verpakkingen die na één keer gebruiken in de prullenbak belanden. Erg zonde en heel belastend voor het milieu. Dat kan ook anders: Ozarka en PackBack bieden herbruikbare aan, inclusief een volledige dienst eromheen.