Zero Waste? Kwestie van samenwerken!


Green Business Clubs (GBC's) verbinden bedrijven/kantoorpanden/organisaties in een lokaal gebied. De participanten willen een bewuste, resultaatgerichte stap zetten in duurzaamheid. Doordat zij bij elkaar in het gebied zitten of zelfs in hetzelfde pand, is samenwerken aan hetzelfde doel efficiënt en stimulerend.

Er zijn twee GBC’s opgericht: GBC Rotterdam Centrum en GBC Amsterdam Sloterdijken. Bij GBC Rotterdam trekt Houthoff samen met Robeco de kar, binnen GBC Amsterdam Sloterdijken zijn onder meer Milieu Service Nederland (MSN) en Pantar de kerngroep Circulariteit deelnemers.

In 2022 werken zij toe naar de ondertekening van heldere ambities, waarbij samen doen voorop staat. Tijd voor een introductie en de bevindingen tot nu toe!

Zero waste door samenwerken

De maatregelen rondom Covid19 waren ingrijpend en soms belemmerend, maar dat stond een ambitieuze start niet in de weg. Het enthousiasme van de participanten van de twee jongste GBC’s over Zero Waste is groot. Samenwerken is daarbij top of mind. Denk aan samenwerken met buren om volumes te vergroten en kennis te delen. En met lokale initiatieven die een inkijkje bieden in de economie van de toekomst en waarbij waarden als circulariteit en participatie voorop staan.

Focus op 010 en 020

Momenteel ondersteunt GBC Nederland twee GBC’s: in Rotterdam en Amsterdam met projectmanagement bij het opzetten van actieve Zero Waste programma’s. Voor 2022 staan al meer clubs klaar om ook deel te nemen, onder andere in Arnhem, Zaanstad en Den Haag.

Rotterdam Centrum

In Rotterdam Centrum huren participanten vooral in multi-tenant gebouwen. Deze bedrijfsverzamelgebouwen zijn dan ook het startpunt, de Weenatoren en First in het bijzonder. Dat Amsterdam en Rotterdam rivalen zijn op voetbalgebied, zegt gelukkig niets over de samenwerking op gebied van zero waste. Houthoff heeft goede ervaringen met Zero Waste Zuidas en ziet voldoende mogelijkheden deze aanpak te kopiëren (en verder te verfijnen) in 010. Het Rotterdamse Groen Collect doet al zaken met Sodexo in Rotterdam Alexander, en kunnen zo aan de slag in het centrumgebied.

Amsterdam Sloterdijken

Voor Amsterdam Sloterdijken is de betrokkenheid van Pantar en MSN van waarde met respectievelijk de Circulaire Hub en Plastic Recycling Amsterdam (PRA). Zo kan het PMD van de participanten hoogwaardige en lokaal verwerkt worden bij PRA en zijn er innovaties die getest kunnen worden op de hub van Pantar. Ook de eindgebruiker binnen het netwerk van GBC Sloterdijk is enthousiast: Arcadis legt haar eigen afvalbeleid onder de loep en APG (oud participant GBC Zuidas) heeft hoge ambities voor hun nieuwe kantoor aan de Basisweg.

Lessons learned uit 2021

  • Er is veel overlap tussen stakeholders van de verschillende GBC’s: inzamelaars, eindgebruikers, beheerders en vastgoedeigenaren zijn vaak bij meerdere GBC’s betrokken. Dit is positief voor het delen van best practices en het succes van de ene club zorgt bovendien voor nog meer enthousiasme bij andere club.
  • Cruciaal voor een succesvol Zero waste programma is dat bedrijven zich verbinden met het traject en zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat ervan. Draagvlak om dit te realiseren kost tijd.
  • Elk gebied heeft unieke kansen door de aanwezigheid van lokale initiatieven zoals De Clique in Utrecht; Groen Collect in Rotterdam en PRA in Amsterdam. Het betrekken van deze lokale initiatieven vergroot het draagvlak.
  • Inzicht in huidige data en lopende contracten voor multi-tenant torens ontbreekt vaak. Er is geen grip op eigen data, welke wel noodzakelijk is voor het geven van sturing aan gescheiden inzameling en preventie. In een aantal gevallen worden stromen op de vloer wél gescheiden, om in de gezamenlijke expeditie bij het restafval te belanden.
  • De bereidheid van medewerkers om mee te werken aan afvalscheiding en preventie is essentieel. Wanneer er thuis bijvoorbeeld geen PMD en/of organisch afval apart wordt ingezameld, is er weinig bereidheid om dit op bedrijfsniveau wel te doen. Voor een goede implementatie is uitleg en juiste informatie dus van groot belang.
  • Preferred suppliers (ongeacht locatie) zit lokale samenwerking in de weg. Raamovereenkomsten op gebiedsniveau zijn voordelig voor logistiek en volume, ook voor kleinere organisaties. Het loont de moeite om hier goed naar mogelijkheden te kijken en preferred suppliers niet als gegeven te beschouwen.

Swill als waardevolle stroom
Organisch afval en vooral keuken- en cateringafval (swill) is een waardevolle stroom omdat het essentieel is deze grondstoffen terug te brengen in de bodem. Over opslag en verwerking van swill wordt veel gesproken. Doe je dit bijvoorbeeld centraal of op locatie? Voor eindgebruikers (ontdoeners) is gebrek aan opslagruimte vaak een issue. Ook ligt de nadruk op het verminderen van logistieke bewegingen, waardoor het lokaal verwerken aanspreekt. Maar daar kleven risico’s aan en het verbruik van water en/of energie van een aantal van deze machines is groot. In opdracht van Rijkswaterstaat doet de WUR onderzoek naar kleinschalige verwerking van organisch afval.

In 2022 worden programma’s opgezet en uitgevoerd. En we delen deze resultaten.

Wilt u meer weten over Green Business Club Nederland of de samenwerking met Vang Buitenshuis? Neem contact op met Johanna Minnaard: johanna.minnaard@rws. (Rijkswaterstaat)nl of Nina van den Berg: nina@greenbusinessclub.nl.


Zero-Waste- enkel woorden