Helpdesk Schoolafval


Logo Helpdesk Schoolafval

Welkom bij de Helpdesk Schoolafval

Afval scheiden en verminderen is niet moeilijk. Door het goed te regelen maak je het makkelijk voor je collega’s, voor de school en andere betrokkenen. De kennis en ervaring hierover, zoals mooie praktijkvoorbeelden, stappenplannen, praktische keuzewijzers en overzichten vind je op deze pagina hieronder.

Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning?
Neem contact op met de Helpdesk Schoolafval

Aan de slag met afval op school

Afval voorkomen op school

Afval dat er niet is hoef je ook niet te scheiden of af te voeren. Goede preventie vraagt om goede communicatie. Weet wat je produceert.

Vragen of advies nodig? Neem contact op met de Helpdesk Schoolafval

Afval scheiden op school

De inrichting van de school is belangrijk om afval scheiden makkelijk en logisch te maken. Welke stromen ga je scheiden? Welke bak komt waar te staan en hoe zorg je dat het juiste afval in de juiste bak komt?

Vragen of advies nodig? Neem contact op met de Helpdesk Schoolafval

Afvalinzameling en afvalcontract

Hoeveel afval produceer je? Hoeveel betaal je? Wie haalt het afval op? Wat staat er in het contract?  Afvalinzameling begint bij inzicht in je afval en de afspraken met je inzamelaar.

  • Het stappenplan afvalanalyse geeft je een goed beeld van de omvang en samenstelling van het afval.
  • Als schoolbestuur kun je m.b.v. www.slimmetschoolafval.nl je inkoopproces anders vormgeven zodat je een beter afvalcontract krijgt waarin afval gescheiden wordt opgehaald.

Communicatie schoolafval

Hoe krijg ik mijn collega’s mee? Hoe krijg ik leerlingen enthousiast? Hoe zorgen we dat afval scheiden vanzelf gaat? Als je de communicatie goed aanpakt wordt gescheiden afvalinzameling een logisch onderdeel van de schoolcultuur.

Vragen of advies nodig? Neem contact op met de Helpdesk Schoolafval.

Les geven over schoolafval

Wat is goed lesmateriaal en hoe geef je op zo’n manier les dat het gewenste gedrag blijft hangen? In de Checklist gedragsverandering afval voor educatie vindt je aandachtspunten en tips voor zowel in als buiten de klas om op een duurzame manier met het voorkomen en scheiden van schoolafval aan de slag te gaan.