Informatiepunt Schoolafval


Logo Informatiepunt schoolafval

Aan de slag met afval op school

Inspiratie:

Vragen, of advies nodig? Neem contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.

Les geven over schoolafval

Wat is goed lesmateriaal en hoe geef je op zo’n manier les dat het gewenste gedrag blijft hangen? In de Checklist gedragsverandering afval voor educatie vindt je aandachtspunten en tips voor zowel in als buiten de klas om op een duurzame manier met het voorkomen en scheiden van schoolafval aan de slag te gaan.

Communicatie schoolafval

Hoe krijg ik mijn collega’s mee? Hoe krijg ik leerlingen enthousiast? Hoe zorgen we dat afval scheiden vanzelf gaat? Als je de communicatie goed aanpakt wordt gescheiden afvalinzameling een logisch onderdeel van de schoolcultuur.

Afval scheiden op school

De inrichting van de school is belangrijk om afval scheiden makkelijk en logisch te maken. Welke stromen ga je scheiden? Welke bak komt waar te staan en hoe zorg je dat het juiste afval in de juiste bak komt?

Afval voorkomen op school

Afval dat er niet is hoef je ook niet te scheiden of af te voeren. Goede preventie vraagt om goede communicatie. Weet wat je produceert.

Vragen, of advies nodig? Neem contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.

Afvalinzameling en afvalcontract

Hoeveel afval produceer je? Hoeveel betaal je? Wie haalt het afval op? Wat staat er in het contract?  Afvalinzameling begint bij inzicht in je afval en de afspraken met je inzamelaar.

  • Het stappenplan afvalanalyse geeft je een goed beeld van de omvang en samenstelling van het afval.
  • Als schoolbestuur kun je m.b.v. www.slimmetschoolafval.nl je inkoopproces anders vormgeven zodat je een beter afvalcontract krijgt waarin afval gescheiden wordt opgehaald.