Kennisdossier GFT inzameling op scholen

Titel: Kennisdossier GFT inzameling op scholen

Samenvatting: GFT heeft een groot aandeel in het gewicht van schoolafval. Zeker op basisscholen kan dit oplopen tot ruim de helft van het gewicht van het restafval. Het is belangrijk om GFT te scheiden zodat het gecomposteerd kan worden. Daarnaast zorgt het apart inzamelen van het GFT voor een grote reductie van het restafval op jouw school. In dit kennisdossier lees je wat je met GFT kunt doen wanneer je het apart inzamelt op jouw school.

Datum: november 2019

Auteur: SME in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Kennisdossier GFT inzameling op scholen (pdf, 772 kB)