De St. Jozefschool laat leerlingen bewust omgaan met afval


De katholieke St. Jozefschool in Heeg voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan een duurzame omgeving en wil daarom leerlingen bewust laten omgaan met het afval. Hiertoe heeft de school al meerdere maatregelen genomen. Wat opvalt is dat er een sterk sociale dimensie bestaat bij alles wat de school doet: je doet het niet voor je zelf, maar voor elkaar.

De school doet jaarlijks mee aan de Jozefmarkt. De opbrengst gaat deels naar een goed doel. De besteding ervan wordt mede besloten door de leerlingenraad. In het dorp is ook aandacht voor hergebruik, bijvoorbeeld op de markt. Soms blijft er toch nog de vraag: “waar moet je heen, naar de kringloopwinkel, milieustraat of iets anders?” Vaak is dat ook elders in de regio. Zo heeft o.a. Omrin een dergelijke kringloopwinkel in Sneek en bestaan de “Dorcas” kringloopwinkels.

Nascheiding

De afvalinzamelaar van de school is de NNRD uit Drachten. Het restafval en plastic gaan samen in een rolcontainer die één keer per week wordt geleegd. Op dit moment is er sprake van nascheiding. Het idee bestaat om binnenkort met groep 7 en 8 langs te gaan bij de afvalinzamelaar en -verwerker om te leren over wat met het afval gebeurt. Gemeentelijke inzamelaar van Súdwest Fryslân is Omrin. De contacten met de gemeente zijn inmiddels goed en de woordvoerster van de gemeente zag ook een mooie link met het lokale duurzaamheidsbeleid.

GFT naar de moestuin

Het groenafval gaat met een kleinere afvalbak naar de moestuin, waar het wordt gecomposteerd en gebruikt als compost. De muziekvereniging haalt één keer per maand het papier/karton op en krijgt daar een vergoeding voor.

Elke klas heeft een prullenbak, een groenbakje, een papierdoos en een Jekko. De bakken worden dagelijks geleegd. Het papier gaat in kartonnen dozen, die vervolgens in z’n geheel met het oudpapier worden ingezameld. De Jekko bevat onder andere lampen, deze worden ingeleverd bij de supermarkt.

Zwerfafval

Er zijn ook nog steeds wel dingen die beter kunnen. Het nabijgelegen Heempark heeft veel zwerfafval. De kinderen van de Jozefschool kwamen al met het idee om daar prullenbakken te plaatsen. De school is ook bereid om te helpen met het opruimen, dat heeft ze al eerder in de buurt gedaan. Het is, zeker voor een kleine school, best veel gevraagd om met allerlei initiatieven mee te doen naast het onderwijs. De school kiest er dan ook voor om niet alles tegelijk te doen, maar het een beetje te spreiden.

Samenwerking

Een mogelijke volgende stap zou zijn om meer samen te werken met de andere school met wie de St. Jozefschool het gebouw deelt. Gezamenlijk inkopen en afvalcontracten afsluiten bijvoorbeeld. Dit is per jaar opzegbaar. Maar de ontwikkeling is ook dat de stichting (BMS Onderwijs) taken als afvalverwerking en schoonmaak binnen de stichting gaat centraliseren.


Marjan Tjerkstra: “Afval scheiden is deel uitmaken van de samenleving in het klein. Het kost je niets, ook geen moeite, en je kunt het zelf doen.”