De Windroos: duurzaam doen we samen

Gepubliceerd op 6 februari 2019

Duurzaam doen we samen. Dat is het thema van De Windroos dit jaar. De school werkt dit uit in een themaweek die in het teken zal staan van afvalscheiding, met extra urgentie voor plastic soup. De school wil werken vanuit de bedoeling en verantwoordelijkheid nemen.

Sinds het najaar 2017 is de school in gesprek gegaan met leerlingen over het milieu. Vanuit de gedachte van rentmeesterschap ging de school aan de slag en zijn er stappen gezet in het scheiden van afval.

“Veel gebeurt nog onbewust, daar willen we actiever over nadenken en uitleggen waarom we dit doen. Dit besef ontstond vanuit een nulmeting.” – Ronald Vossepoel, Directeur

Afvalscheiding kost nu geld. Bestaande prullenbakken zijn daarom omgesproten tot restafval of PMD afvalbak. In de aula staan op iedere tafel 2 emmers, één voor rest en één voor PMD. In de lokalen wordt alleen rest en papier ingezameld, want er is weinig PM doordat er niet wordt gegeten. PMD gaat in ondergrondse container in de wijk en Waardlanden is daarvan op de hoogte. Waardlanden is de afvalinzamelaar waarmee de school een contract heeft. GFT mag aan de overkant van de weg worden geplaatst en dit kost niets extra’s voor de school.

“We hebben een milieuparkje op gezetwaar alle containers staan, het mag juist zichtbaar zijn.” – Pepijn Saarloos, conciërge

De leerlingen komen uit de hele regio Gorinchem Dus ook uit andere gemeenten, waar weer andere regels gelden rondom het scheiden van afval. Bijvoorbeeld blik, wel of niet bij PMD. Na de zomervakantie was er weer veel vervuiling in de stromen. Afval scheiden vergt dan ook continue aandacht.

De school heeft een grote keuken en een restaurant waar ook GFT wordt ingezameld. Er is ook een schoolwinkel, waar gezond eten goedkoper is dan de ongezonde snacks. Die bewustwording moet er wel zijn. Het is pijnlijk als een leerling vraagt waarom de school het afval niet scheidt. Als school wil je voorop lopen in dit soort problematiek.

De school wil ook meer aandacht voor hergebruik. Ze hebben bankjes op het schoolplein van gerecycled plastic. Er is volgens de heren nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld in het duurzaam inkopen met alle andere scholen in de stichting.


Ronald Vossepoel en Pepijn Saarloos
Rolcontainers voor gescheiden afval
Picknicktafel van gerecycled plastic