Onderzoek Potentie Hergebruiksystemen Bekers en Maaltijdcontainers

Dit rapport beantwoordt een aantal vragen over de potentie van herbruikbare bekers en maaltijdcontainers in de Nederlandse praktijk. Het gaat hierbij om herbruikbare bekers voor out-of-home en maaltijdcontainers voor on-the-go en delivery.

Ga voor een download van het rapport naar de webpagina op rijksoverheid.nl