Kantoor BastiaanKijzers oktober 2016
VANG Buitenshuis

Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel en dienstensector met het verminderen van afval en een circulaire bedrijfsvoering.

Hardcups - Arthur Poterski sept2017_carousel
Weg van wegwerp?

Wilt u ook werken met herbruikbare producten die goed te recyclen zijn?

pictogrammen homepage2
Afval is grondstof, altijd en overal

Doet u al aan afvalscheiding in uw organisatie? Gebruik de standaardpictogrammen en de tips voor gedragsbeïnvloeding.

Panorama - Tineke Dijkstra - aug2012_bew
In welke branche zit u?

Vind de handige tools en voorbeelden van anderen op onze branchepagina's.

VANG Buitenshuis

Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt - en die vergelijkbaar is met huishoudelijk afval - te halveren. VANG staat voor 'van afval naar grondstof'. Het doel van dit meerjarenprogramma is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie. De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. In het programma werken we aan overkoepelende knelpunten waar alle bedrijven en organisaties tegenaan lopen. Daarnaast werken we samen met koplopers om te laten zien wat nu al mogelijk is.

Over het programma

Rijkswaterstaat, festivals en zwerfafval

Rijkswaterstaat werkt als kennispartner en uitvoeringsorgaan van het ministerie met verschillende festivals in Nederland samen in de Green Deal Afvalvrije festivals. Zo verminderen we de hoeveelheid afval per bezoeker en blijven festivalterreinen veel schoner. Ook langs wegen en rivieren doet Rijkswaterstaat van alles tegen zwerfafval. Maar #Hoedan?!