Facility Management en Afvalpreventie – Doe mee!

Gepubliceerd op 1 november 2023

Facilitair Management speelt binnen afvalmanagement en het bereiken van een Zero Waste organisatie een cruciale rol. Daarom ging afgelopen jaar een Koplopergroep van Facilitair Management bedrijven hiermee aan de slag. Vanaf 2024 start de opvolger FM Community Circulaire Bedrijfsvoering.

De koplopergroep in 2023

Een selecte groep met zowel single service als integrated FM partijen deed afgelopen jaar mee aan de koplopergroep; Vermaat, Vitam, CSU, ISS, Facilicom, Vebego en HeyDay. De koplopergroep is opgezet met als doel om gezamenlijk te experimenteren met afval(preventie), individueel en in georganiseerde bijeenkomsten. De groep richtte zich op afvalpreventie, het voorkomen van afval en toewerken naar Zero Waste. Als groep is er gewerkt aan een gezamenlijke BHAG (Big Hairy Audicous Goal);

"De FM-koplopersgroep laat binnen 3 jaar zien dat ketensamenwerking leidt tot een optimale dienstverlening met innovatie oplossingen. Hierdoor zijn en blijven zij koploper in het reduceren van restafval tot 0% voor 2025 en voegen vanaf 2026 enkel nog waarde toe aan reststromen."

Iedere de deelnemer bracht een (klant)case mee waarin de kennis en inspiratie die werd opgedaan, direct toegepast kon worden in de praktijk. Er zijn gezamenlijk 4 Macro Changes (thema’s) bedacht: afvalpreventie, gedrag, ketensamenwerking en meetbaarheid. Daaronder zijn Micro Changes (acties) bedacht waarbij een aantal zijn uitgevoerd bij klantcases. Voorbeelden van acties die zijn uitgevoerd:

  • Het inzetten van Orbisk om voedselverspilling te meten in de keuken.
  • Het uitbannen van disposables.
  • Pilot met herbruikbare vuilniszakken.
  • Inkoopanalyse om plastic terug te dringen.

Tijdens de evaluatie van de FM-koplopersgroep werd duidelijk wat de deelnemers uit de sessies hebben gehaald;

"De focus op de voorkant van de keten is belangrijk. Hoe we via de inkoop al afval kunnen verminderen. Het is mooi om nu ook aan klanten te kunnen laten zien hoe andere organisaties afvalpreventie aanpakken en om dit als inspiratie te gebruiken. Als we doorgaan zoals we het nu hebben opgezet verwachten we een afname van 20% in het totale volume afval." – Facilicom

"De koplopersgroep is een plek om andere spelers te horen en te benaderen. Het is een fijne manier om georganiseerd met concullega’s samen te zijn, concrete voorbeelden te delen en kennis op te doen." - Vermaat

"Een van de resultaten is een lopende pilot op 4 verschillende locaties, het elimineren van mono verpakkingen tot slechts 2 producten". – Vitam

"Een breder netwerk, ideeën over gedragsverandering, projectplannen en ideeën over nieuwe afvalscheidingsmeubels". - ISS

"Het was heel fijn om met een groep bedrijven na te denken over deze moeilijke thematiek."

"De koplopersgroep heeft ons geholpen om het thema afval binnen en buiten de organisatie beter de aandacht te brengen. We hebben handvatten gekregen om onze klanten nóg beter te kunnen gidsen richting onze afvalvrije ambitie en we hebben een sterkere visie kunnen ontwikkelen met bijbehorend beleid."– CSU

"Het resultaat is een vertrouwensgroep waar kennis wordt gedeeld, waar de effecten en de implementatie wordt gedeeld en waar voorbeelden worden gegeven van niet of anders inkopen". - RWS (Rijkswaterstaat)

Hobbels en aanjagers

Tijdens het uitvoeren van de acties liepen de deelnemers tegen een aantal hobbels aan. We hebben gemerkt dat in tijden van drukte, dit soort onderwerpen nog steeds naar de achtergrond verschuiven. Een aanjagersrol binnen deze koplopers groep was dan ook noodzakelijk om de urgentie erin te houden.

Daarnaast maakt het er niet makkelijker op dat afvalverwerkers nog steeds hun meeste geld ontvangen door restafval. De incentives van afvalscheiding liggen daarom anders bij afvalverwerkers.

Gedragsverandering: tips!

Een grote uitdaging om iedereen mee te krijgen is het veranderen van het gedrag van mensen. Als de basis op orde is (afvalscheidingsbakken, communicatie etc.) en het scheidingspercentage wil nog steeds niet verbeteren, wat dan? Hoe krijg je de medewerkers mee?

Een gedragsexpert gaf deze tips mee:

  1. Zorg dat de gelegenheid er is om het gewenste gedrag te vertonen. Zijn er bijvoorbeeld zichtbare scheidingsbakken? Zijn deze afvalbakken goed bereikbaar en is het duidelijk welk afval erin moet?
  2. Zorg voor herkenbare visuele instructies van welke afvalsoort in welke bak mag. Focus hierbij op wat er wel in mag in plaats van wat er niet in mag.
  3. m.v. afbeeldingen of teksten op de afvalbakken kun je ieder aan het denken zetten over zijn/haar persoonlijke motivatie voor het scheiden van afval.
  4. Maak het leuk! Laat de doelgroep bijvoorbeeld op hun favoriete voetbalteam stemmen door hun afval in de desbetreffende bak te gooien.

Dankzij de behaalde resultaten, positieve energie, en de aanhoudende wens voor kennisdeling en netwerken, zullen de koplopers elkaar blijven opzoeken; een fantastisch resultaat!

Interesse?

Ben jij ook geïnteresseerd in het voorkomen van afval en een facilitair bedrijf of inkoper bij een grote organisatie? Neem dan contact op met Klaas van der Sterren of Johanna Minnaard via vangbuitenshuis@rws.nl.

De FM community Circulaire Bedrijfsvoering in 2024-2025

Vanaf januari maken we de herstart. We blijven aan afvalpreventie en Zero-Waste werken, maar in een wat grotere community waaraan ook nadrukkelijker inkopende organisaties zullen meedoen.

Vanuit de inkopende kant liep in 2023 namelijk een zogenaamde Buyer Group Facilitair en Bedrijfsvoering die met dezelfde thema’s bezig was. Aan de Buyer Group deden ca 13 inkopende organisaties mee.

In de community zal overkoepelend gewerkt worden aan een gezamenlijke visie op circulaire bedrijfsvoering en de rol van FM daarin. Maar er is ook plek voor meer specifieke onderwerpen waar kleinere werkgroepen aan kunnen werken. Eén van die onderwerpen is afvalpreventie of consumptievermindering.

Meld je aan als je interesse hebt om mee te doen!


Nieuwsbericht

2024: Start FM Community Circulaire Bedrijfsvoering.

Vanaf 2024 start als opvolger de FM Community Circulaire Bedrijfsvoering, met ook inkopende organisaties.

Ben je een facilitaire dienstverlener, of facilitair inkoper of opdrachtgever: meld je dan aan via vangbuitenshuis@rws.nl.