Geef decorstukken een nieuw podium!

Gepubliceerd op 31 augustus 2023

We willen het hergebruik van tweedehands decorstukken stimuleren. En daarvoor is meer inzicht nodig. Ben jij betrokken bij de keuze voor het te gebruiken decor, de opslag en/of het uitwisselen van decorstukken?

Vul dan de Online vragenlijst - Hergebruik Toneelbeeld in.

Je levert daarmee belangrijke informatie om een volgende stap te kunnen zetten. Dank je wel!

Door het invullen van de enquête help je het inzicht in het huidige hergebruik te vergroten:

- Wat zijn de obstakels waarom hergebruik van decorstukken nu niet mogelijk is?

- Om hoeveel decorstukken gaat het?

- Is er bereidheid in de sector om hergebruik verder te verkennen?

Door antwoord te krijgen op deze vragen kunnen we de sector ondersteunen bij het optimaliseren van hergebruik in een circulaire podiumkunstensector!

Dit onderzoek is een samenwerking van het programma VANG Buitenshuis en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en wordt uitgevoerd door de Green Leisure Group.

Naar de Online vragenlijst - Hergebruik Toneelbeeld.


Nieuwsbericht