Afvalbenchmark hoger onderwijs

Gepubliceerd 12 december 2023

In 2023 deden twaalf hoger onderwijsinstellingen mee aan de eerste afvalbenchmark hoger onderwijs van VANG Buitenshuis. Ze kregen hierdoor de mogelijkheid om hun eigen afvalsituatie te vergelijken met die van andere instellingen. Drie hogescholen en negen universiteiten verzamelden en vergeleken afvalgegevens over 2022. De benchmark werd uitgevoerd door Stichting Stimular. In dit artikel delen we de geanonimiseerde resultaten en bevindingen.

Scope van de benchmark

De benchmark richtte zich op bedrijfsafval wat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Gevaarlijk afval viel buiten de scope. Voor de onderlinge vergelijkbaarheid zijn ook de volgende afvalstromen niet meegenomen:

  • Bouw- en sloopafval; omdat dit van jaar tot jaar sterk fluctueert door renovatieprojecten en omdat dit afval ook vaak door aannemers wordt afgevoerd waardoor het dan niet in het overzicht terecht komt.
  • Afval uit groen-onderhoud; omdat dit vaak door een groenbedrijf wordt afgevoerd. Ook wordt het soms op eigen terrein gecomposteerd/vergist.
  • Slib; omdat dit onderdeel is van afvalwaterverwerking, hetgeen meestal buiten het terrein van een instelling gebeurt.
  • ODP (overdatumproducten); omdat deze vrij kwam bij een supermarkt op het terrein die deze afvalstroom via de universiteit laat afvoeren.

Lees meer in een eerder artikel over de afvalbenchmark hoger onderwijs 2023.


Nieuwsbericht