Start FM Community Circulaire Bedrijfsvoering

Gepubliceerd 30 januari 2024

Mooie stap voorwaarts

In 2024 maken we een mooie stap voorwaarts met de lancering van de FM Community Circulaire Bedrijfsvoering 2024. Deze innovatieve gemeenschap bouwt voort op de successen van de Buyer Group Facilitair en de Koplopersgroep Facility Management. Samen zetten we ons in voor een revolutionaire benadering van Facility Management, gericht op circulariteit.

Ons doel?

Het ontwikkelen van een krachtig manifest dat de Facility Management-wereld inspireert tot duurzame vernieuwing. We richten ons op essentiële thema's zoals consumptievermindering en gedragsverandering, en dagen zowel aanbiedende partijen als inkopende organisaties uit om hun aanpak te heroverwegen en transformeren.

Ben jij klaar voor deze transitie?

Dit is je kans om een actieve rol te spelen in het vormgeven van de toekomst van duurzaam Facility Management. Jouw bijdrage kan het verschil maken!

Interesse?

Meld je aan en draag bij aan een gezamenlijke visie op circulaire bedrijfsvoering en de rol van FM daarin. Er zijn ook mogelijkheden om in kleinere werkgroepen aan specifieke onderwerpen te werken, zoals afvalpreventie of consumptievermindering.

Aanmelden kan via vangbuitenshuis@rws.nl.


Nieuwsbericht