Kansen en knelpunten voor recycling van bedrijfsmatig PMD

Titel: Kansen en knelpunten voor recycling van bedrijfsmatig PMD

Samenvatting: Veel bedrijven ervaren het als lastig om PMD-afval te laten recyclen. Deze leaflet beschrijft aan de hand van zes vragen de mogelijkheden voor bedrijven om hun PMD-afval te laten recyclen.

Deze leaflet hoort bij de Marktsituatie recycling verpakkingen.

Datum: 29 november 2019

Auteur: Rijkswaterstaat

Document: Kansen en knelpunten voor recycling van bedrijfsmatig PMD (pdf, 526 kB)