Advies hotelketens: wel of niet landelijke koplopergroep circulaire bedrijfsvoering

Titel: Advies hotelketens - wel of niet landelijke koplopergroep circulaire bedrijfsvoering

Titel: One-paper hotelketens - wel of niet landelijke koplopergroep circulaire bedrijfsvoering

Samenvatting: VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel en dienstensector met het verminderen van afval en een circulaire bedrijfsvoering. Dit programma heeft de afgelopen jaren meerdere koplopergroepen opgezet en ondersteund binnen diverse sectoren. In dit rapport is onderzocht of er behoefte is bij hotelketens in Nederland om een landelijke koplopergroep te vormen. Het doel is om hotelketens met hoge ambities op het thema circulariteit te verenigen om via samenwerking en kennisuitwisseling hun circulaire ambities te verwezenlijken. Op gemeentelijk niveau zijn er al een aantal koplopergroepen actief binnen de hotelsector, maar op landelijk niveau nog niet.

Design Innovation Group heeft duurzaamheidsmanagers, inkoopmanagers en general managers van vijf Nederlandse hotelketens gesproken over hun behoeften, ervaring en houding ten opzichte van het onderwerp circulariteit en duurzaamheid. Samen met VANG Buitenshuis zijn de vijf gesprekken geanalyseerd. De gesproken hotelketens zien de meerwaarde in van een landelijke groep, maar dan moeten de onderwerpen wel aansluiten bij hun behoeften en uitdagingen. Daarnaast willen zij praktisch aan de slag.

Datum: 1 december 2022

Auteur: Design Innovation Group (DIG), in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Advies hotelketens - wel of niet landelijke koplopergroep circulaire bedrijfsvoering en One-paper hotelketens - wel of niet landelijke koplopergroep circulaire bedrijfsvoering