Draaiboek Grondstoffen & Afval voor intramurale zorginstellingen 2022

Titel: Draaiboek Grondstoffen & Afval voor intramurale zorginstellingen 2022

Samenvatting: Dit draaiboek is geschreven voor milieucoördinatoren, facilitair medewerkers en inkopers in:
▪ Ziekenhuizen
▪ Verpleging
▪ Gehandicaptenzorg
▪ Geestelijke gezondheidszorg 
Het draaiboek ondersteunt het werken met het milieumanagementsysteem
Milieuthermometer Zorg met praktische kennis en tools voor duurzaam gebruik van grondstoffen in de zorg. Het sluit aan op de Rijksprogramma’s “Van Afval naar Grondstof” (VANG) en op het “Grondstoffenakkoord”.

Datum: mei 2022

Auteur: Stichting Stimular en Mileu Platform Zorgsector (MPZ)

Document: Draaiboek Grondstoffen & Afval voor intramurale zorginstellingen 2022 (pdf, 1 MB)