Focus op slimme logistiek bedrijfsafval

Titel: Focus op slimme logistiek bedrijfsafval

Samenvatting: Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het laten afvoeren van het afval. Hierdoor rijden in één gebied vaak verschillende vuilniswagens die hetzelfde afval ophalen. Hier ziet u welke initiatieven er zijn om meer gezamenlijk en gescheiden bedrijfsafval in te zamelen.

Datum: Oktober 2019

Auteur: Rijkswaterstaat

Document: Focus op slimme logistiek bedrijfsafval (pdf, 5.7 MB)