Informatiekaart Inzameling KWD in binnensteden

Titel: Informatiekaart Inzameling KWD in binnenstedelijk gebied

Samenvatting:

Informatiekaart

De informatiekaart Inzameling KWD in binnenstedelijk gebied geeft een overzicht van de diverse instrumenten die gemeenten hebben om – binnen de huidige wet- en regelgeving – richting te geven aan hun beleidsdoelstellingen. En dan specifiek wat betreft de inzameling van het bedrijfsafval van de kantoor-, winkel- en diensten (KWD)-sector in binnenstedelijk gebied. Dit (basis)document voor gemeenten laat zien wat er mogelijk is en wat andere gemeenten al toepassen. In de vorm van zeven oplossingsrichtingen, waarbij ook aandacht voor de verwachte effecten van een combinatie van oplossingsrichtingen. De informatiekaart Inzameling KWD in binnenstedelijk gebied geeft een overzicht van de instrumenten die gemeenten tot hun beschikking hebben voor het opstellen van passende beleidsdoelstellingen.

Datum: maart 2022

Documenten: Informatiekaart Inzameling KWD in binnenstedelijk gebied (pdf, 1.6 MB)