Rapportage Oliemannetje bedrijfsafval binnenstad Nijmegen

Titel: Rapportage Oliemannetje bedrijfsafval binnenstad Nijmegen

Samenvatting: Vanwege wijzigingen in de lokale regelgeving wat betreft het aanbieden en inzamelen van bedrijfsafval in de binnenstad van Nijmegen, zijn in de periode november-december 2023 namens Gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en het Huis voor de Binnenstad gesprekken gevoerd met binnenstadsondernemers over het afvalbeleid.

Doel van deze gesprekken was om: 
• ondernemers te informeren en te bevragen over de nieuwe lokaal geldende regels (containerverbod en venstertijden), en de openstelling van het ondergronds netwerk van restafvalcontainers
• ondernemers informatie en handvatten te bieden voor betere bedrijfsafvalscheiding (landelijk beleid en regelgeving) en
• om extra inzicht te krijgen in beweegredenen van ondernemers om bepaalde stromen (met name swill) wel of niet te scheiden.

Vanwege deze doelstellingen, die gezamenlijk gericht zijn op het beter en soepeler laten verlopen van de bedrijfsafvalinzameling in de Nijmeegse binnenstad, refereren we binnen dit project naar de projectmedewerkers als 'oliemannetjes'. In deze rapportage worden de resultaten van deze gesprekken uiteengezet. Daarbij worden allereerst de werkwijze en resultaten besproken, waarna wordt afgerond met enkele conclusies en aanbevelingen voor het vervolg.

Datum: maart 2024

Document: Rapportage Oliemannetje bedrijfsafval binnenstad Nijmegen. (pdf, 392 kB)