Rapportage Pilots wasbare luiers

Titel: Monitoringsrapportage Pilots wasbare luiers bij kinderdagverblijven

Samenvatting: In 2023 zijn verschillende pilots uitgevoerd met wasbare luiers bij kinderdagverblijven. In het rapport staat toelichting over de opzet van de pilots, de ervaringen van de medewerkers van de kinderdagverblijven en van de ouders en aanbevelingen voor andere kinderdagverblijven. Veel van de ervaringen tijdens de pilot waren positief, zeker bij kinderdagverblijven met een duurzame inslag, al waren er ook wisselende ervaringen bij sommige kinderdagverblijven. Sommige kinderdagverblijven gaan na de pilotperiode door met wasbare luiers, anderen niet.

Datum: april 2024

Auteur: De Natuur en Milieufederaties, uitgevoerd in het kader van het luierketenproject van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met drie verschillende gemeenten (Apeldoorn, Utrecht en Renkum).

Document: Monitoringsrapportate Pilots wasbare luiers bij kinderdagverblijven (pdf, 284 kB).