Reinigingsrecht als instrument voor Nederlandse gemeenten

Titel: Reinigingsrecht als instrument voor Nederlandse gemeenten

Samenvatting: Reinigingsrecht is een belasting die gemeenten kunnen opleggen aan bedrijven voor het gebruik van inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk afval. De ervaringen van gemeenten met dit instrument verschillen. Sommige gemeenten gebruiken het niet, anderen wel. En ook bij de gemeenten die een reinigingsrecht hanteren, zijn de verschillen groot in de wijze waarop het instrument toegepast wordt. Ook verschillen de ervaringen tussen de gemeen ten over dit instrument: van voorstanders tot tegenstanders tot twijfelaars.

In dit document een beschrijvend onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse gemeenten het instrument reinigingsrecht gebruiken.

Datum: maart 2024

Auteur: IPR Normag, in opdracht van VANG Buitenshuis. VANG Buitenshuis wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Document: Reinigingsrecht als instrument voor Nederlandse gemeenten. (pdf, 572 kB)