Verkenning hergebruik toneelbeeld

Titel: Verkenning hergebruik toneelbeeld

Samenvatting: Deze inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van VANG Buitenshuis, een programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK). Het doel van de verkenning is het verkrijgen van meer inzicht in huidige hergebruik van elementen van toneelbeeld in de podiumkunstensector en zicht krijgen op mogelijke kansen om hergebruik in de sector te stimuleren. Onder elementen van het toneelbeeld wordt podiuminrichting, kostuums en rekwisieten verstaan.

Datum: mei 2024

Documenten: Eindrapport hergebruik toneelbeeld (pdf, 1.1 MB) en Plan van aanpak hergebruikt toneelbeeld (pdf, 1 MB).