Inspirerende voorbeelden en praktische maatregelen van circulaire hotels

Titel: Inspirerende voorbeelden en praktische maatregelen van circulaire hotels

Samenvatting: De koplopergroep van 22 circulaire hotels in Amsterdam heeft de afgelopen twee jaar gekeken hoe circulair ondernemen handen en voeten kan krijgen in een hotel. De deelnemende hotels hebben kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en concrete maatregelen getroffen. Een overzicht van deze maatregelen is hier weergegeven, onderverdeeld naar de ruimtes in een hotel.

Datum: januari 2020

Auteur: CREM, in opdracht van gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat

Document: Inspirerende voorbeelden en praktische maatregelen van circulaire hotels (pdf, 5.3 MB)