Uitgave Schoolfacilities, met artikelen VANG Buitenshuis.

Titel: Schoolfacilities, platform voor huisvesting en facilitaire processen in het onderwijs.

Datum: september 2021

Uitgave van: Bouwstenen voor Sociaal

Document: Schoolfacilities jaargang 38, nummer 1 (pdf, 1.6 MB).

Dit is een onafhankelijk magazine voor huisvesting en
facilitaire processen in het onderwijs.Voor het VO, BVE, HBO, Universiteiten,
gemeenten en het bovenschools management van het PO.

In deze uitgave zijn twee artikelen van VANG Buitenshuis opgenomen:

  • Doorbreek de keten, over verminderen van afval bij onderwijsinstellingen (pagina 20).
  • Minder koffiebekers in de prullenbak, over de beslisboom voor koffiebekers (pagina 22).