Kleinschalige verwerking van keukenafval: vergisting en aerobe verwerking in water

Titel: Kleinschalige verwerking van keukenafval: vergisting en aerobe verwerking in water

Samenvatting: Apparaten voor kleinschalige verwerking van organisch afval worden steeds vaker toegepast. Bijvoorbeeld bij grotere bedrijven, zorginstellingen maar ook in woonwijken. In 2020 heeft LeAF in opdracht van RWS (Rijkswaterstaat) een studie uitgevoerd naar kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill, en of deze op dat moment voldeden aan de geldende wet- en regelgeving voor compostering. Dat bleek alleen te gelden voor ‘echte’ composteringsmethoden. Andere verwerkingsmethoden worden ook wel gebruikt, en o.a. de kleinschalige anaerobe vergisting van etensresten staat momenteel steeds meer in de belangstelling. Daarnaast zijn er ook apparaten op de markt die swill verwerken met behulp van aerobe omzetting in een waterig milieu, waarna het effluent op de riolering wordt geloosd. In deze studie zijn deze twee methoden verder onderzocht, om te kijken of en hoe zij een plaats hebben als kleinschalige verwerkingsmethode in de circulaire economie.

Datum: 17 februari 2023. In april 2023 zijn deze rapporten aangepast om beter te voldoen aan de eisen rond digitale toegankelijkheid. Dit moment is gebruikt om de uitgangspunten en insteek van het onderzoek op een aantal punten in de tekst te verduidelijken.

Auteurs: Iemke Bisschops en Sanna Melita

Document: