Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr.25, februari 2024

Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr.25 - februari 2024

Het programma VANG Buitenshuis helpt de dienstensector met het verminderen van bedrijfsafval. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en leest u hoe ook u stappen kunt zetten naar een circulaire bedrijfsvoering. Rijkswaterstaat voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meld je aan: FM Community Circulaire Bedrijfsvoering

We dagen aanbiedende partijen en inkopende organisaties uit: speel ook een actieve rol in het vormgeven van duurzaam Facility Management. Draag bij aan een gezamenlijke visie op circulaire bedrijfsvoering, met thema's zoals consumptievermindering en gedragsverandering. Lees over de Start FM Community Circulaire Bedrijfsvoering en meld je aan!

Circulair meubilair: de Universiteit Utrecht doet het!

De Universiteit Utrecht (UU) heeft de ambitie om geen nieuw meubilair meer in te kopen. Door maximaal hoogwaardig te hergebruiken wil de UU de milieu-impact van haar inkopen flink terugdringen. Hoe werkt dat in de praktijk? En is tweedehands onder de streep niet (veel) duurder? Merijn Smelt van de UU vertelt hier meer over in het artikel Circulair meubilair: de Universiteit Utrecht doet het.

Bijeenkomst Koplopergroep horecagroothandels

Emmers sprongen er uit bij inventarisatie voor de pilot 'retourlogistiek kunststof productverpakkingen', deze verdwijnen vaak in het restafval. De horecagroothandels pakten dit op in de pilot. Verder ging deze bijeenkomst over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en due diligence. Lees: Koplopergroep horecagroothandels.

Uitkomsten eerste afvalbenchmark hoger onderwijs

Drie hogescholen en negen universiteiten verzamelden en vergeleken hun afvalgegevens over 2022. Dit gaf hen de mogelijkheid om hun afvalsituatie te vergelijken met die van andere instellingen. Wat waren de resultaten en bevindingen? Lees meer over de resultaten van de benchmark.

Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met de Helpdesk Afvalbeheer op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 via telefoonnummer 088 7977102.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.