Circulaire bedrijventerreinen

"Soms zie je dat wel 90 procent van het restafval gewoon nog bruikbaar is. Alleen daarom al is het belangrijk om afval te scheiden."

Nederland telt ongeveer 3.500 bedrijventerreinen waarop 10 procent van de Nederlandse bedrijven is gevestigd. Om circulariteit op dit soort terreinen op de kaart te zetten, is het belangrijk kennis te delen en samenwerking te stimuleren. Tussen die terreinen onderling, maar ook binnen de bedrijven op één terrein. VANG Buitenshuis verkent momenteel hoe zij deze sector daarbij kan helpen. Daarbij trekt ze samen op met koplopers in de sector.

Lees hoe sommige koplopers al goed bezig zijn en laat je inspireren door het artikel 'Welke compositie maak jij voor je bedrijventerrein?'

Handige instrumenten

Stappenplan afvalscheiden

Afvalscheiding voor bedrijven is verplicht in Nederland. Steeds meer bedrijven zijn ermee bezig. Wil je binnen jouw organisatie ook aan de slag met afvalscheiding? En wil je je hoeveelheid afval verminderen? Het stappenplan helpt je op weg.

Database Circulair.biz

In de overzichtelijke database van Circulair.biz worden resultaten en conclusies gepresenteerd van de verduurzamingspotentie van bedrijventerreinen in Nederland. Om deze potentie te benutten zullen bedrijven, gemeenten, omgevingsdiensten en regio’s gezamenlijk moeten optrekken.

Analyse reststromen

Voor vier bedrijventerreinregio’s in Zuid-Holland is een analyse gemaakt van de economische potentie van reststromen. Geschat wordt dat er in de regio tussen de €100 en €200 miljoen euro aan onbenutte potentie uit reststromen te behalen valt. Meer weten over de aanpak?

Publicatie verduurzaming

In dit advies brengt de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in kaart wat er aan verduurzaming op bestaande bedrijventerreinen mogelijk is. Wat kan het voor bedrijven en de samenleving opleveren en welke acties van de overheid zijn nodig om dit proces in beweging te zetten?

Praktijkvoorbeelden

Heb je vragen? Neem contact op

Joep van Zuijlen
Adviseur circulaire bedrijfsterreinen
Gebruik het contactformulier