Duurzame zorg

"Wist je dat de zorgsector verantwoordelijk is voor 4% van het afval en voor 7% van de nationale CO2voetafdruk?"

Green Deal Duurzame Zorg

Met het leveren van zorg draagt de zorgsector bij aan de klimaat- en milieuproblematiek. Veel partijen zijn bezig om deze negatieve effecten te verminderen of te elimineren. Lees op deze webpagina welke partijen het voortouw nemen en wat er allemaal ontwikkeld is.

Stappenplan afvalscheiden

Wil je binnen jouw zorginstantie ook aan de slag met afvalscheiding? En wil je je hoeveelheid afval verminderen? Dit stappenplan helpt je op weg.

Concrete tips voor een duurzame zorginstelling

Op de website van het Milieu Platform Zorgsector (MPZ) is een overzicht van ruim 200 milieu- en energiemaatregelen te vinden die je hierbij kunnen helpen.

MPZ is een vereniging voor en door de zorg. Deze vereniging werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van milieu en duurzaamheid binnen de zorgsector. Grondstoffen & Afval is één van de twaalf dossiers waaraan wordt gewerkt door dit platform.

MPZ ontwikkelt en ontsluit veel kennis via diverse actieve werkgroepen. De werkgroepen staan op zichzelf en worden georganiseerd door en voor de leden. De werkgroep Circulaire Grondstoffen houdt zich bezig met de gehele grondstoffenketen, van inkoop tot afval.

Samen met Stichting Stimular heeft MPZ het Draaiboek grondstoffen en restafval in de intramurale zorg ontwikkeld. Dit draaiboek helpt zorginstellingen en ziekenhuizen op weg naar een circulaire organisatie met de start van verminderen en voorkomen van afval. Dit draaiboek wordt steeds aangevuld met nieuwe kennis en ervaringen.

Green Deal Duurzame Zorg

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel en grondstoffen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden 54 partijen op 27 oktober 2015 de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame Zorg. Deze deal heeft veel in beweging gebracht, meer dan 150 partijen sloten zich aan.

In 2018 is het vervolg gestart, met de Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst.

In 2022 was de Green Deal Zorg 3.0 een feit: Samen werken aan duurzame zorg. Ga voor meer informatie naar greendealduurzamezorg.nl.

Praktijkvoorbeelden

Vragen? Neem contact op

Bob Smit
Adviseur circulaire economie
Gebruik het contactformulier