Inspiratiegids voor afvalvrije scholen

Titel: Inspiratiegids voor afvalvrije scholen

Samenvatting: Steeds meer scholen gaan aan de slag met afvalpreventie en afvalscheiding. Niet alleen de scholen, maar ook gemeenten, inzamelaars en NME-centra spelen een belangrijke rol op het gebied van bijvoorbeeld educatie en afvalinzameling. Deze partijen hebben ondertussen al veel ervaringen opgedaan. In deze inspiratiegids staan mooie praktijkvoorbeelden en tips.

Auteur: Rijkswaterstaat

Document: Inspiratiegids voor afvalvrije scholen (pdf, 552 kB)