Sport


Afvalvrije sportclubs

Nederland heeft sporten hoog in het vaandel staan. Het grootste deel van de Nederlanders sport en een deel daar is lid van een sportclub. Naast dat sporten gezond is, heeft het ook een sociale en economische functie.

Er zijn al veel initiatieven om sportaccommodaties te verduurzamen zoals energiebesparende maatregelingen. Maar sportclubs kunnen ook verduurzamen op het gebied van afval. Zo kunnen ze maatregelen nemen op het gebied van afvalpreventie, afvalscheiding, duurzaam inkopen, etc..

Samen met de sportclubs en andere stakeholders zoals gemeente, provincie, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC NSF gaan we aan de slag voor afvalvrije sportclubs!

Aan de slag met afvalvermindering binnen uw sportclub?

Wilt u binnen uw sportclub aan de slag met het verminderen en scheiden van afval? Dit stappenplan neemt u stap voor stap mee langs diverse onderwerpen zoals: inzicht samenstelling afval, afvalpreventie, afvalscheiding, communicatie, afspraken met leveranciers en afvalverwerkers en gedragsbeïnvloeding.

Met informatie, tips & tricks en praktijkvoorbeelden kunt u direct aan de slag!

Download het stappenplan afvalpreventie en afvalscheiding bij sportclubs.

Podcast beluisteren

Logo PodcastBeluister de podcast van Duurzame Sportsector waarin Michael Poot van Kenniscentrum Sport & Bewegen in gesprek gaat met Jennifer van Dijk (Rijkswaterstaat) en Femke Posthuma (Phi Factory) over het verbod op veel single-use-plastic artikelen, de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en andere stappen op weg naar afvalpreventie en -scheiding.

Podcast Sport Doet Groen

Project plastic voor Rotterdamse sportverenigingen

Met Project Plastic gingen twaalf Rotterdamse sportverenigingen de uitdaging aan om het gebruik van plastic te verminderen en de vereniging startklaar te maken voor de nieuwe regelgeving rondom het verminderend gebruik van plastic.

Rotterdam Sportsupport organiseerde drie (digitale) workshops met twaalf sportverenigingen en zorgde voor persoonlijke ondersteuning.

V.O.C. Rotterdam wil af van wegwerpplastic

Voetbalclub V.O.C. Rotterdam heeft het streven de eerste (wegwerp) plasticvrije sportvereniging van Nederland zijn.

Dit initiatief past heel goed in de ambities die VANG Buitenshuis heeft met het (verder) verduurzamen van de sportclubs.

In 'Alles over Sport' verscheen hierover een artikel en in het filmpje hieronder ziet en hoort u meer hierover.

Plastic sportafval krijgt een tweede leven op de club

Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft flinke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Het thema waardebehoud van grondstoffen is opgenomen in het Sportakkoord, dat sportclubs sterker moeten maken.

Sportclubs gebruiken veel kunststofmaterialen en hebben veel plastic afval. Op het stukje afvalvermindering sprong stichting Sparkling Plastic in.