Nieuwe afvalbenchmark hoger onderwijs en hotels

Gepubliceerd 20 juni 2024

Begin juni vonden de online startbijeenkomsten plaats van twee afvalbenchmarks: één voor hotels en één voor hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten), begeleidt door Stichting Stimular.

Veel animo

Er was veel animo. Aan de afvalbenchmark hotels (dit jaar voor het eerst) doen 11 Amsterdamse hotels mee. Voor de afvalbenchmark hoger onderwijs hebben zich 18 deelnemers aangemeld (zes meer dan vorig jaar).

Vergelijken, analyseren en best practices

Tijdens de benchmarks zullen we  de bedrijfsafvalstromen van de deelnemers vergelijken en proberen we te analyseren wat de factoren en best practices zijn om afval te verminderen en meer afval te scheiden (en zo minder restafval over te houden). De afvalbenchmark hoger onderwijs is al in 2023 uitgevoerd (met afvalgegevens over 2022). Er zijn toen waardevolle inzichten uitgekomen over de afvalsituatie. Welke? Lees het artikel Afvalbenchmark hoger onderwijs.

Aan de slag

Met de input uit de startbijeenkomsten heeft Stichting Stimular de vragenlijsten voor de afvalgegevens-uitvraag definitief gemaakt. Nu is het de beurt aan de hotels, hogescholen en universiteiten om de afvalgegevens te verzamelen en de vragen te beantwoorden. Nieuw in deze afvalbenchmarks is dat er naast kwantitatieve gegevens (de droge cijfers) ook meer kwalitatieve gegevens worden uitgevraagd (bijvoorbeeld de vraag: hoe zien de afvalbakken en bijbehorende communicatiemiddelen eruit?). Met de toevoeging van de kwalitatieve uitvraag zijn afvalgegevens mogelijk beter te duiden.

Slotbijeenkomsten

In september krijgen we de resultaten en organiseren we per groep een slotbijeenkomst gericht op uitwisseling van de effectiviteit van maatregelen om minder restafval te produceren. Uiterlijk november publiceren we de (geanonimiseerde) resultaten.


Nieuwsbericht

Benchmark: voorbeeld van een cirkeldiagram met onderverdeling in percentage niet gescheiden restafval bij hoger onderwijs (2023).