Nieuwsbrief VANG Buitenshuis-3

picto's nieuwsbrief extra breed bts
Nieuwsbrief VANG Buitenshuis 3, mei 2020

Het programma VANG Buitenshuis helpt de dienstensector met het verminderen van bedrijfsafval en om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering. Ook nu veel van de sectoren lijden onder de coronacrisis, blijven we werken aan verandering en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Lees de online versie

Cultuursector op aangepaste expeditie

200129_startbijeenkomst ZWEC

In Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag doen meer dan 40 culturele instellingen mee met de Zero Waste Expeditie Cultuur. Voor de corona-maatregelen hebben de instellingen elkaar ontmoet en zijn de meeste gestart met het analyseren van het afval. Nu wordt de expeditie iets aangepast voortgezet.

Werkgroep afval voor hoger onderwijs

hoger onderwijsEen groep van minimaal negen hogeronderwijsinstellingen gaan kennis en ervaring uitwisselen over het verminderen van afval en een circulaire bedrijfsvoering. De komende periode gaan we kijken hoe we die bijeenkomsten gaan organiseren en welke onderwerpen er aan bod moeten komen.

Kleinschalige verwerkingsmethoden voor GFT en swill

appelDe lokale en kleinschalige verwerking van gft en swill staat volop in de belangstelling. Er zijn steeds meer initiatieven met als doel organisch afval om te zetten in een meststof. Een positieve ontwikkeling natuurlijk, maar dit moet wel gebeuren zonder dat het risico’s oplevert voor gezondheid en milieu. LeAF zette een aantal kleinschalige verwerkingsmethoden af tegen de bestaande regelgeving en beleid.

Verkenning koplopergroep groothandel

De groothandel speelt een cruciale rol bij verduurzaming van de horeca. Dat bleek uit de koplopergroep circulaire restaurants in Haarlem en Rotterdam. We verkennen daarom nu de mogelijkheden voor een koplopertraject met horecagroothandels, en hopen hiermee de keten verder te kunnen verduurzamen.

Subsidieregeling circulaire ketenprojecten

circulairSamen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? Kijk dan eens naar de Subsidie Circulaire ketenprojecten van RVO.

Regels voor scheiden bedrijfsafval wijzigen

Voor bedrijven geldt een wettelijke verplichting om afval te scheiden. De regels staan uitgewerkt in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Deze beleidsregels in LAP3 worden nu gewijzigd. Het doel van deze wijziging is dat het duidelijker en beter uitvoerbaar wordt. Reageren kan nog tot 18 mei 2020.

Inspiratiedag bedrijfsafval op 6/11 – Mis het niet!

Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor de inspiratiedag zijn gestart! Vorig jaar was de dag zo’n enorm succes dat we daar graag een vervolg aan geven. Vrijdag 6 november staat in het teken van inspiratie, kennis en elkaar ontmoeten. Hoe we dat gaan aanpakken zijn we aan het uitzoeken, maar mis het niet!

In het programma VANG Buitenshuis werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen aan het verminderen van bedrijfsafval wat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.