Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr. 10

picto's nieuwsbrief extra breed bts
Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr 10, juni 2021

Het programma VANG Buitenshuis helpt de dienstensector met het verminderen van bedrijfsafval en om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering. Ook nu veel van de sectoren lijden onder de coronacrisis, blijven we werken aan verandering en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Lees de online versie

Webinar Gemeenten: sleutelrol in de transitie naar hergebruik - 1 juli, 9:30 - 10:30

Gemeenten spelen een cruciale rol in het verminderen van rest- en zwerfafval. De beleidsopgave rondom afval is niet eenvoudig en de kwaliteit van gescheiden afvalstromen staat wellicht ook in uw gemeente onder druk. Ook vormt zwerfafval voor velen nog steeds een hardnekkig probleem. Dit webinar gaat in op hoe hergebruik in te zetten om de doelstellingen te behalen, met inspirerende voorbeelden van gemeenten. U krijgt handvatten om zelf aan de slag te gaan en er is ruimte voor vragen over hergebruik.

Online lunchlezing: Innovatiegericht inkopen voor bedrijven - 5 juli

Vraag jij je af wat er eigenlijk allemaal mogelijk is met jouw afval? Zijn er misschien partijen die daar echt heel mooie innovatieve oplossingen voor hebben? Sta je op het punt om een nieuw contract af te sluiten met een afvalinzamelaar? Nu is je kans om de markt uit te dagen met de mooiste oplossingen te komen.

In deze lunchlezing vertelt Maurice Goudsmith - Categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement bij RVO - hoe je de markt kan uitnodigen om mee te denken over hoe jouw circulaire doelstellingen bereikt kunnen worden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Meld je aan!

Verspillingsvrije week: 7 t/m 13 september

De Verspillingsvrije week is dit jaar vanaf duurzame dinsdag 7 september tot en met 13 september. Het doel is consumenten te inspireren en activeren om minder te verspillen.Tijdens de Verspillingsvrije Week komen een groot aantal organisaties door het hele land in actie.

Organisaties kunnen zich aanmelden als partner en vanaf juni gratis materialen bestellen via de site van de Verspillingsvrije week.

Voor de agenda - Inspiratieweek bedrijfsafval: 1 - 4 november!

Ieder jaar is het een feestje – de Inspiratiedag bedrijfsafval. Dan ontmoeten we elkaar en delen we de enthousiaste verhalen van bedrijven uit ons netwerk die werken aan het voorkomen van grondstofverspilling. Dit jaar wordt het een week, waarin we dagelijks inspiratie delen op allerlei manieren.  En online! Van 1 – 4 november kunt u dagelijks inloggen. 4x Circulair werkt! Heeft u een onderwerp dat niet mag ontbreken?

Hoe gaat de samenstelling van bedrijfsafval veranderen?

RoyalHaskoning DHV heeft voor Rijkswaterstaat onderzocht hoe de samenstelling van bedrijfsafval in de komende jaren gaat veranderen. Er is bekeken welke effecten maatregelen hebben op de hoeveelheid kunststof afval, bio-afval, papier en karton, glas en dergelijke. Zoals: de nieuwe scheidingsregels voor bedrijven uit LAP3, statiegeld voor plastic flesjes en blikjes, de SUP-richtlijn en de verschuiving van het meetpunt voor recycling.

Voor kunststof en kunststof drinkbekers verwacht RHDHV een aanzienlijke afname. Voor papier en karton is de verwachting dat het stabiel blijft, en voor bio-afval en glas verwacht men een beperkte afname. Alle conclusies en aanbevelingen kunt u nalezen in het rapport.

Zero Waste Expeditie: de cultuursector op koers

Bijna veertig culturele instellingen uit de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag - nemen deel aan de Zero Waste Expeditie Cultuur. In acht modules wordt een trektocht ondernomen door de eigen afvalstroom. Het doel: afval wordt grondstof, ofwel: zero waste. Dat de expeditie soms een barre tocht is, wordt duidelijk als de deelnemers onderweg hun ervaringen delen.

Pionieren in verantwoord plasticgebruik

Plastic Promise is een landelijk platform van de evenementenindustrie dat ernaar streeft om binnen 3 jaar minimaal 50% van al het wegwerpplastic door herbruikbare alternatieven te vervangen of hoogwaardig te recyclen. Inmiddels is er een indrukwekkende lijst deelnemers, en heeft het platform veel informatie beschikbaar.

Een goed retoursysteem van bekers op jouw evenement

Nu er hoopvol wordt uitgekeken naar meer mogelijkheden voor festivals en evenementen, wordt er ook door organisatoren nagedacht over het voorkomen van grondstofverspilling. Zo is het invoeren van een retoursysteem voor bekers een veelgenoemde optie. Maar hoe doe je dat goed? En wanneer werkt het retourstysteem? Plastic Promise deed onderzoek en deelt ervaringen. In dit artikel staan de voor- en nadelen van verschillende soorten retoursystemen op een rij.

Green Collective: voor minder inzamelwagens en schonere lucht

Een schonere en veiligere binnenstad door minder vervoersbewegingen. Dat willen Renewi en SUEZ bereiken met Green Collective, een nieuwe joint venture die afvalinzamelaars verenigt om samen in gemeenten bedrijfsafval in te zamelen. Door met gezamenlijke wagens via gecombineerde inzamelroutes te rijden, dragen zij bij aan een schonere en veiligere stad en CO2-reductie. Het vermindert inzamelverkeer in de binnensteden tot maar liefst 50 procent. Green Collective is in vier gemeenten van start gegaan, met als doel eind 2023 in minstens 30 gemeenten te starten met de duurzame inzameling van bedrijfsafval.

Statiegeld op kleine PET flesjes – bent u er klaar voor?

Per 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Waarom eigenlijk? En wat betekent dat voor uw organisatie?  Waar kunt u terecht met vragen? Bereid u voor!

Single Use Plastics in de ban, wat betekent dat voor u?

Vanaf 3 juli 2021 is het verboden om sommige kunststof producten voor eenmalig gebruik op de markt te brengen. Zoals plastic bestek, borden, roerstaafjes, rietjes en ballonstokjes. Daarnaast zijn voor plastic producten andere maatregelen opgenomen als het stimuleren van consumptievermindering, nieuwe productvereisten, het voeren van markeringsvoorschriften en het instellen van producentenverantwoordelijkheid om producten terug te halen en te recyclen. Dit is het gevolg van een richtlijn om de hoeveelheid kunststof afval in oceanen en zeeën terug te dringen.

Alle ondernemers die kunststof producten voor eenmalig gebruik produceren of in omloop brengen, krijgen te maken met deze richtlijn. Denk aan horecaondernemers, out-of-homeketens, sportclubs, onderwijs-, zorg- en cultuurinstellingen. Bent u al op de hoogte?

Track - circulaire alternatieven voor single-use plastics

Binnenkort is de EU-regelgeving rondom ‘Single-use Plastics’ van kracht. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Daarom biedt CIRCO op 3 en 17 juni en 1 juli een online workshopreeks aan over single-use plastics. Deze track is voor horeca, food-retail bedrijven, toeleveranciers en recyclingbedrijven om samen het concept van herbruikbare verpakkingen te verkennen en uit te werken.

Ondersteuning No Waste Challenge

What Design Can Do lanceerde in januari de No Waste Challenge en nodigde daarmee ontwerpers, creatieven en innovators uit om veelbelovende ideeën en ontwerpen in te zenden voor de verschillende uitdagingen die per stad ontworpen zijn.

Het programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat staat de Amsterdam-track van de No Waste Challenge op verschillende manieren bij.

Van afval naar grondstof binnen de sport

De Routekaart verduurzaming sport helpt sportaccommodaties in versneld tempo energieneutraal en groener te maken. Verschillende thema's werden in online sessies behandeld, waaronder ook het verminderen en scheiden van afval op de sportclub. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld.

Tijdens de online Duurzaamheidstour werd in verschillende interactieve sessies een duurzaamheidsroute uitgestippeld om sportaccommodaties binnen de gemeente of regio te verduurzamen.

Gemist? Deze webinars zijn terug te kijken zodat u zich alsnog op de hoogte kan stellen en laten inspireren ook aan de slag te gaan!

Dossier Afval scheiden op scholen van de NVRD

Het belang van afvalscheiding op scholen en maatschappelijk organisaties wordt breed gedragen, maar huidige financiële en wettelijke barrières belemmeren dit. De NVRD geeft ondersteuning hierbij en heeft hiervoor een dossier opgesteld met handvatten, wensbeelden en overwegingen. 

Koplopers horecagroothandel zoeken naar kansen duurzamer assortiment

Verduurzaming van het food en non-food assortiment stond centraal tijdens de bijeenkomst op 20 april van de koplopergroep circulaire horecagroothandels. Het doel van de bijeenkomst was om de horecagroothandel te informeren en te inspireren en vooral om zaadjes voor vervolginitiatieven te planten. En dat is gelukt!

Drie specifieke onderwerpen stonden centraal tijdens de bijeenkomst:

  • Duurzame korte ketens
  • Nieuwe wetgeving voor Single Use Plastics
  • Eiwittransitie

Green Businessclub Nederland en VANG Buitenshuis – een goede match

In Nederland zijn 14 lokale Green Business Club’s actief, waarbij zo’n 300 bedrijven samenwerken aan de verduurzaming van een gebied waar ze zijn gevestigd. ABN AMRO, Accenture, FMO, Movares en RAI zijn voorbeelden van bedrijven die hierin participeren. Ze werken aan projecten op het gebied van energie, mobiliteit, logistiek, sociale duurzaamheid én afval en circulariteit.

Op dit laatste onderwerp werken GBC Nederland en VANG Buitenshuis samen. Kennis en vragen vanuit de GBC’s kunnen binnen VANG Buitenshuis worden gedeeld en opgepakt en andersom: kennis vanuit het programma kan goed worden toegepast binnen de GBC-netwerken.

De Clique werkt aan afvalvrije steden

Sinaasappelschillen, koffiedik, GFT en kurk. Voor Anja Cheriakova is dit geen afval, maar de basis voor nieuwe producten. Met haar bedrijf De Clique haalt ze verschillende reststromen CO2-neutraal op. Van deze grondstoffen worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Zo werken ze aan een afvalloze stad. Cheriakova: 'Te veel wordt nu onterecht als afval bestempeld'.

Van Sushi (vuil) naar Dushi (schoon) op Bonaire

Plasticvervuiling is een wereldwijd probleem en mondiaal werkt men aan het verbieden van wegwerpproducten zoals plastic tasjes, rietjes en styrofoam maaltijdverpakkingen.

'Beyond Plastics' is een gratis online lesprogramma over het waarom en hoe van verminderen van het gebruik van wegwerpplastics. Dit is ontwikkeld door Boneiru Duradero (Duurzaam Bonaire) samen met duurzaamheidsconsultant Travel Without Plastic.

Een aantal modules zijn specifiek gericht op hotels, accommodaties en excursies, met tools en tips over zelfbeoordeling, hoe te starten en communicatie.

In het programma VANG Buitenshuis werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen aan het verminderen van bedrijfsafval wat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.