Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr. 11

picto's nieuwsbrief extra breed bts
Nieuwsbrief VANG Buitenshuis 11, september 2021

Het programma VANG Buitenshuis helpt de dienstensector met het verminderen van bedrijfsafval en om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering. Ook nu veel van de sectoren lijden onder de coronacrisis, blijven we werken aan verandering en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Lees de online versie

Inspiratieweek bedrijfsafval 1 t/m 4 november 2021

Rijkswaterstaat VANG Buitenshuis organiseert voor het 3e jaar inspiratiesessies voor haar netwerk. Dit jaar voor het eerst in de vorm van een inspiratieweek met elke ochtend een online sessie van een uur.

Een kickstart van uw dag! Bent u erbij?

Internetconsultatie wegwerpplastic start in september

Voor bepaalde wegwerpproducten van plastic komen er nadere regels binnen de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Dit gebeurt in het kader van de Europese Single-use plastic richtlijn. Ook komen er nieuwe regels om het gebruik van wegwerpdrinkbekers en –maaltijdverpakkingen te verminderen. Deze nadere regels zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgewerkt in een ministeriële regeling die binnenkort in consultatie gaat.

Stakeholders, producenten en gebiedsbeheerders zoals gemeenten, zijn betrokken geweest bij de uitwerking van de ministeriële regeling in de eerste fase. In de tweede helft van september 2021 vindt de openbare en digitale internetconsultatie plaats via www.internetconsultatie.nl. U kunt deelnemen aan de consultatie via die site.

Wanneer de consultatie precies start wordt nog bekend gemaakt. U kunt ook zelf de internetconsultatie-site in de gaten houden.

Helpdesk Schoolafval

Het komende schooljaar ondersteunt Rijkswaterstaat initiatiefnemers die schoolafval willen voorkomen en restafval willen scheiden met de Helpdesk Schoolafval. Hier vindt u op één plek alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan. Via een formulier kunt u vragen stellen en om ondersteuning vragen.

Afval scheiden en verminderen bij de vereniging? Begin met dit stappenplan!

Hoe kunt u met uw sportclub bijdragen aan een beter klimaat en daar zelfs geld mee verdienen?

Veel sportverenigingen zetten al de eerste stappen in verduurzaming als het gaat om energieverbruik van de accommodatie. Maar het verminderen en scheiden van afval vraagt een andere aanpak.

Er is nu een stappenplan speciaal voor sportclubs, gemaakt door VANG Buitenshuis (met Phi Factory). Wilt u hiermee al beginnen of de mogelijkheden bekijken? Download dan het stappenplan op onze site.

Horecagroothandels en verduurzamingsopties voor transport en logistiek

Hoe ga je om met korte ketens? Wat mag en kan je van de overheid verwachten? Hoe zit het met logistiek van afvalinzameling?

De koplopergroep horecagroothandels kwam op 7 september voor de derde keer bij elkaar. Dit keer ging het over de kansen en knelpunten bij de verduurzaming van transport en logistiek. Er werd kennis gedeeld en de discussie werd niet geschuwd.

De koplopergroep bestaat uit: Actifood, BD-Totaal, Bidfood, Bunzl, Driessen Food, Gepu, Hanos, Hocras, Sligro, VHC-Jongens, Volfood en Zegro.

Expositie SUP reist rond, ook iets voor u?

Dat er meer overheidsgebouwen, kantoren en instellingen open gaan is fijn. En dat is te merken aan de boekingen voor de uitleenexpositie SUP!

De 8 foto’s zijn nu nog te zien in het Topshuis bij Neeltje Jans. Vanaf oktober hangen ze bij Hogeschool Utrecht, een van de koplopers van VANG Buitenshuis. De circulaire economie staat die maand centraal op de campus. In november verhuizen de foto’s naar waterschap Stichtse Rijnlanden in Houten. Het waterschap vraagt op deze manier aandacht voor zwerfafval en schoon water.

Wil je ook de foto’s laten zien en je bezoekers aan het denken krijgen over het gebruik van single-use plastic? De expositie is gratis te leen!

In het programma VANG Buitenshuis werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen aan het verminderen van bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.