Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr. 14, februari 2022

Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr. 14, februari 2022

Het programma VANG Buitenshuis helpt de dienstensector met het verminderen van bedrijfsafval en om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering.


Lees de online versie

Doet u al mee met de week over de Circulaire Economie?

Volgende week is op maandag 7 februari de vierde Nationale Conferentie Circulaire Economie, onder de noemer Allemaal Circulair!

In drie plenaire programmablokken bespreken wetenschappers en ondernemers, jongeren en overheden vragen rondom dit thema. Daarnaast zijn er twee rondes met deelsessies.

Met onder meer de sessie: Consumentengedrag in de circulaire economie van 2050. In opdracht van het gedragsteam van ministerie IenW zijn er eindbeelden en toekomstschetsen ontwikkeld, die met u gedeeld worden.  

Aansluitend is van 8-10 februari de Week van de Circulaire Economie & Klimaat.

Om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te kunnen werken, en samen in 2050 een circulair Nederland te bereiken, is het belangrijk de opgedane kennis te delen en samen te werken. Daarom organiseert Rijkswaterstaat de Week van de Circulaire Economie & Klimaat.

Met onder meer de sessies: Bouwstenen voor een CE-aanpak voor decentrale overheden en 17 miljoen mensen, hoe betrek je de burger in een circulaire wijk?

De cursus gedragsbeïnvloeding voor facilitaire medewerkers van kantoren start in maart

Bent u facilitair medewerker, en geïnteresseerd in gedragsbeïnvloeding? In de toekomstige circulaire economie wordt van ons allemaal verwacht dat we andere gedragingen gaan vertonen. Ook u werkt hard aan oplossingen om minder afval te hebben in uw organisatie. Maar hoe zorgt u ervoor dat het gedrag van uw medewerkers en gasten ook daadwerkelijk verandert?

Wij bieden hiervoor een gedragscursus aan. Deze is kosteloos te volgen en bedoeld voor die medewerker die in de organisatie aan de slag gaat met een eigen casus.

Data van de lunchlezingen in 2022

Kennisdelen, daar zijn we van! Daarom organiseert VANG Buitenshuis vier lunchbijeenkomsten.

De eerste is op 11 april van 12.00 – 13.00 uur. Welk onderwerp mag niet ontbreken? Welke spreker zou u graag willen horen? Heeft u ervaringen uit een project die u graag wilt delen? Meldt het ons! Dan zorgen wij voor een mooi programma.

De andere data zijn 9 juni, 10 oktober en 24 november. Zet het in de agenda!

Expositie Single-Use Plastic (SUP) over de grens

De foto-expositie Single-Use Plastic is weer op tournee en is nu te zien in De Brug van Vroenhoven, een museum net over de grens bij Maastricht. Dit museum laat de expositie zien omdat zij samen met andere partijen werkt aan schoon water en opruimacties organiseert. Hiervoor waren de foto’s te zien bij o.a. Hogeschool Utrecht, Neeltje Jans en een waterschap. Het is goed om te zien hoe organisaties de expositie inzetten om eigen activiteiten te versterken en aandacht vragen voor het voorkomen van single-use plastic. Zo organiseerde het waterschap een fotowedstrijd rond zwerfafval en werkten studenten van Hogeschool Utrecht aan oplossingen voor plastic recycling.

Wilt u ook de expositie gratis lenen? Dat kan!

De Verschilmakers

Op zoek naar praktijkvoorbeelden en inspiratie? Neem eens een kijkje op de site van de Verschilmakers. Hier leest u verhalen over hoe professionals van vandaag het verschil maken in hun werk en bijdragen aan een circulaire economie. Aan de hand van verschillende thema’s, waaronder ook afval, vertellen zij hoe we een duurzame toekomst kunnen bereiken. Luistert u liever? Ook dat kan, met de serie podcasts die gemaakt is.

In het programma VANG Buitenshuis werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen aan het verminderen van bedrijfsafval wat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.