Cultuur


Cultuursector op Zero Waste expeditie – gaat u mee?

Plastic flesjes en folies, etensresten en koffiebekers; met meer dan 50 miljoen bezoekers per jaar ontstaat er binnen de cultuursector heel veel afval.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor deze sector om afval te voorkomen en beter te scheiden. En gemeenten kunnen daarbij helpen. Welke kansen er liggen en hoe je die kan benutten is te lezen in een verkennend rapport. De cultuuraanpak van Vang Buitenshuis is daarop gebaseerd. Ga mee met de Zero Waste expeditie.

Download het rapport VANG Buitenshuis, Van afval naar grondstof in de  cultuursector. (pdf, 1.4 MB)

De Zero Waste Expeditie-tool helpt afval te voorkomen en beter te scheiden

Voorkomen en scheiden van afval door de cultuursector: het kan beter! Maar hoe begin je? En waar kan je aan denken?

Veel kennis is door de sector zelf al opgedaan binnen de Zero Waste expeditie. Speciaal voor de cultuursector ontwikkelde Rijkswaterstaat samen met partners de Zero Waste Expeditie-tool. Dit is een programma met acht modules waarmee elke cultuurinstelling zelf aan de slag kan.

De structuur van de tool is gebaseerd op het Zero Waste Model met vijf R-stappen: Refuse, Reduce, Re-use, Recycle en Rot. Hoe hoger op de R-ladder hoe duurzamer een instelling en hoe groter de bijdrage aan een circulaire economie.

Naar de Zero Waste Expeditie-tool.

Logo Zero Waste expeditie

Zero Waste Expeditie cultuur ligt op koers!

Na anderhalf jaar zijn er ruim 60 musea, theaters en poppodia en gemeenten aan de slag met het voorkomen en beter scheiden van afval. Wat heeft dat opgeleverd? Welke maatregelen zijn populair? Welke resultaten zijn er tot nu behaald?

Dat is op een rij gezet en te lezen in het: rapport Zero Waste Expeditie cultuur op koers.

Met al de ervaringen houden we de Zero Waste Expeditie-tool up to date. Daarnaast komen cultuurinstellingen regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. Ons doel is om het netwerk uit te breiden.

Benieuwd naar praktijkverhalen ? Lees dan het artikel Aan de slag met bedrijfsafval. (pdf, 1 MB)

Wilt  u meer weten? Of een bijeenkomst bijwonen?  Neem contact op met Vang Buitenshuis.

Cultuur als een goede buur!

Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het laten afvoeren van het afval. Hierdoor rijden in een gebied vaak verschillende vuilniswagens die hetzelfde afval ophalen. Door samenwerking kan worden onderzocht hoe dit efficiënter, makkelijker en betaalbaarder kan. De gemeente heeft hierbij vaak een belangrijke rol in het netwerk rondom deze logistiek. Daarnaast zien ontdoeners van afval (bedrijven) kansen om gezamenlijk contracten af te sluiten of slimme oplossingen te bedenken bij gebrek aan ruimte voor containers. Vanuit de inzamelaars ontstaan initiatieven om hoogfrequente, fijnmazige inzameling te realiseren. Dé aanpak is er nog niet maar door samenwerking wordt er volop ervaring opgedaan en met elkaar gedeeld.

Drie tips om te beginnen:

  • Breng in kaart hoe de stad organisatorisch gestructureerd is. Kijk naar bestaande collectieven, BIZ-en, buurtaanpakken en wijkindelingen en zoek aansluiting.
  • Verken de samenwerking met ondernemers in de buurt.
  • Kijk of er naar (gemeentelijke) subsidies zijn.

Meer lezen:

Ook in 2022 worden er bijeenkomsten voor cultuurinstellingen georganiseerd. Waar wilt u het over hebben? Laat het ons weten en wordt lid van het Leernetwerk Zero waste cultuur op LinkedIn.