Cultuur


Cultuursector klaar voor circulariteit

Het onderwerp duurzaamheid klimt hoger op de agenda binnen de cultuursector. Het maatschappelijk momentum is er om duurzaamheid meer structureel aan te pakken. Het programma Vang buitenshuis helpt de sector met kennis over een meer circulaire bedrijfsvoering. Want met meer dan 50 miljoen bezoekers per jaar ontstaat er binnen de cultuursector heel veel afval.

Artikelen:

- Gastvrij én afvalvrij gaan samen in Theater de Lievekamp in Oss

De cultuursector is klaar voor circulariteit (pdf, 445 kB)

Zero waste expeditie cultuur: van inzicht naar betere afvalscheiding en minder restafval

Plastic Crush in het Tropenmuseum

De Zero Waste Expeditie-tool helpt afval te voorkomen en beter te scheiden

Voorkomen en scheiden van afval door de cultuursector: het kan beter! Maar hoe begin je? En waar kan je aan denken?

Speciaal voor de cultuursector ontwikkelde Vang Buitenshuis samen met partners de Zero Waste Expeditie-tool. Dit is een programma met acht modules waarmee elke cultuurinstelling zelf aan de slag kan. De tool is ontwikkeld op basis van een verkenning waarin de kansen in de cultuursector staan beschreven.

De structuur van de tool is gebaseerd op het Zero Waste Model met vijf R-stappen: Refuse, Reduce, Re-use, Recycle en Rot. Hoe hoger op de R-ladder, hoe duurzamer een instelling en hoe groter de bijdrage aan een circulaire economie.

Download: VANG Buitenshuis, Van afval naar grondstof in de cultuursector. (pdf, 1.4 MB)

Zero Waste Expeditie cultuur ligt op koers!

Ruim 60 musea, theaters en poppodia en gemeenten werkten afgelopen tijd aan het voorkomen en beter scheiden van afval. Welke maatregelen zijn populair? Wat zijn de resultaten tot nu toe? Dat is te lezen in:

het rapport 'Zero Waste Expeditie cultuur op koers' (pdf, 4.9 MB).

Cultuurinstellingen komen regelmatig bij elkaar met als doel kennis en ervaringen te delen. Wil je op de hoogte blijven over actuele ontwikkelingen? Meld je aan voor:

de nieuwsbrief VANG Buitenshuis.

Benieuwd naar praktijkverhalen? Lees dan het:

artikel 'Aan de slag met bedrijfsafval'. (pdf, 1 MB)

Vragen?

Neem contact op met Vang Buitenshuis.

Cultuur als een goede buur!

Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het laten afvoeren van het afval. Hierdoor rijden in een gebied vaak verschillende vuilniswagens die hetzelfde afval ophalen. Door samenwerking kan worden onderzocht hoe dit efficiënter, makkelijker en betaalbaarder kan. De gemeente heeft hierbij vaak een belangrijke rol in het netwerk rondom deze logistiek. Daarnaast zien ontdoeners van afval (bedrijven) kansen om gezamenlijk contracten af te sluiten of slimme oplossingen te bedenken bij gebrek aan ruimte voor containers. Vanuit de inzamelaars ontstaan initiatieven om hoogfrequente, fijnmazige inzameling te realiseren. Dé aanpak is er nog niet maar door samenwerking wordt er volop ervaring opgedaan en met elkaar gedeeld.

Drie tips om te beginnen:

  • Breng in kaart hoe de stad organisatorisch gestructureerd is. Kijk naar bestaande collectieven, BIZ-en, buurtaanpakken en wijkindelingen en zoek aansluiting.
  • Verken de samenwerking met ondernemers in de buurt.
  • Kijk of er naar (gemeentelijke) subsidies zijn.

Meer lezen: