Kantoren


Afvalscheiding

Steeds meer bedrijven scheiden hun afval. Om een handje te helpen, maakt VANG Buitenshuis handige hulpmiddelen:

Ook delen we goede voorbeelden van kantoren in artikelen:

Hoe krijg je 350 bedrijven op één (afval)lijn?

VANG Buitenshuis en Green Business Club

VANG Buitenshuis en Green Business Club (GBC) werken samen aan het voorkomen en beter scheiden van afval binnen het bedrijfsleven. We bieden kennis en informatie aan, onder andere door kennissessies.

Eerdere kennissessies stonden onder meer in het teken van communicatie en gedrag en de (on)mogelijkheden van het voorkomen en verwerken van organisch afval.

GBC's verbinden bedrijven, kantoorpanden en organisaties in een lokaal gebied. De deelnemers willen een bewuste, resultaatgerichte stap zetten in duurzaamheid. Doordat zij bij elkaar in het gebied zitten, of zelfs in hetzelfde pand, is samenwerken aan hetzelfde doel efficiënt en stimulerend.

En kijk ook op de site van de Green Business Club.

Toolbox: Poster afvalscheiden in kantoren

Afval scheiden wordt voor iedereen makkelijker met deze toolbox met posters:

  1. Volg de richtlijnen.
  2. Selecteer de bij uw organisatie passende afvalstromen en pictogrammen.
  3. Print de posters.
  4. Hang deze posters met ‘wat hoort waar’ bij de afvalbakken in kantoor- en restaurantruimten.

Praatplaten bekers, plastic en GFT

In het pand Rijnstraat 8, waar onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) huist, worden afvalstromen gescheiden ingezameld. Het ministerie wil zicht krijgen op de stappen in de afvalketen: van het moment dat het op de Rijnstraat in de bak belandt, tot het moment dat het bij een vuilverwerker gerecycled wordt of de oven ingaat.

Daarom heeft Design Innovation Group (DIG) onderzoek gedaan naar de keten van die stromen. De resultaten hiervan zijn verwerkt in 3 praatplaten:

Wegwijzer afvalvrij kantoor

De wegwijzer afvalvrij kantoor is een handige tool voor elke facility manager die afval wil terugdringen op kantoor. Bekijk wat je bij inkoop, gebruik en einde gebruik kunt doen om afval te voorkomen of materialen te hergebruiken. De wegwijzer staat boordevol praktische tips en voorbeelden om het kantoor afvalvrij te maken en zo bij te dragen aan een circulaire economie.

Samen willen wij jullie uitdagen om het kantoor afvalvrij te maken.

Ga direct naar de wegwijzer afvalvrij kantoor.

Download:  artikel over de wegwijzer afvalvrij kantoor in Facto. (pdf, 637 kB)