Preventie van bedrijfsafval


Minder nieuwe spullen, minder afval

Preventie richt zich op het voorkomen van afval. Maatregelen om afval te voorkomen kunnen worden getroffen in de ontwerp-, productie-, consumptie- en gebruiksfase. Een bedrijf kan bijvoorbeeld iets ontwerpen en produceren met minder materiaal, een consument kan ervoor kiezen iets simpelweg niet aan te schaffen en een gebruiker kan er voor kiezen iets langer te gebruiken, of een product te hergebruiken. Al deze acties leiden er toe dat voorkomen wordt dat er nieuwe grondstoffen moeten worden gebruikt. Preventie dekt de volgende R-strategieën: Refuse, Rethink, Reduce, Reuse en Repair.

Inspiratie

Handige websites

Anders inkopen

Aan de slag met preventie via het anders inkopen van spullen? Lees verder op de website circulairinkopen.nl

Circulair ontwerpen

CIRCO helpt ondernemers en professionals om producten, diensten en businessmodellen meer circulair te ontwerpen.

Aanpak wegwerpplastic

Onderzoek op deze website welke regels voor u gelden. Maak gebruik van de regelhulp of laat je inspireren door andere ondernemers.

Beleid voor preventie

Het beleid voor preventie en het beperken van de milieudruk is vastgelegd in hoofdstuk B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).