Nieuwsbrief VANG Buitenshuis-6

picto's nieuwsbrief extra breed bts
Nieuwsbrief VANG Buitenshuis 6, december 2020

Het programma VANG Buitenshuis helpt de dienstensector met het verminderen van bedrijfsafval en om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering. Ook nu veel van de sectoren lijden onder de coronacrisis, blijven we werken aan verandering en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Lees de online versie

Terugblik Inspiratiedag bedrijfsafval

Vrijdagochtend 6 november 2020 organiseerde VANG Buitenshuis de Inspiratiedag Bedrijfsafval Re-use, Re-cycle, Re-THINK! Live vanuit Tivoli Vredenburg genoten bijna 200 deelnemers van een digitaal en creatief programma. Voor ons een belangrijk signaal dat circulaire bedrijfsvoering op de kaart staat.

Pilot InzamelHelden Delft zorgt voor minder restafval

In de binnenstad van Delft is er op het gebied van afvalscheiding nog veel terrein te winnen. Een jaar geleden begon daarom de proef met InzamelHelden, onder leiding van Avalex en gemeente Delft, waarbij afval van inwoners, winkels, horeca en kantoren dagelijks wordt opgehaald met een elektrische bakfiets.

GroenCollect geeft afval een tweede leven

Biogas van etensresten, oesterzwammen gekweekt op koffiedroes, jenever van oud brood. Het bedrijf GroenCollect haalt niet alleen reststromen op, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat deze opgehaalde materialen een tweede leven krijgen. Hoe krijgt het bedrijf deze duurzame, snelle en voordelige manier van afval ophalen voor elkaar?

Hoe gaat het met de koplopergroepen?

Corona heeft enorme impact op de bedrijven waarmee programma VANG Buitenshuis samenwerkt. Maar we zien gelukkig ook dat circulaire bedrijfsvoering inmiddels wel stevig op de kaart staat. Want ondanks de tegenslagen door corona zit er bij een aantal sectoren de voortgang goed in.

Praatplaten bekers, plastic en GFT

In het pand aan de Rijnstraat 8 in Den Haag van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) worden afvalstromen gescheiden ingezameld, maar er gaan verschillende verhalen rond over hoe deze stromen verwerkt worden. Het ministerie wil zicht krijgen op alle stappen in de afvalketen.

Het Van Gogh Museum en zijn duurzaamheidsambities

Het Van Gogh Museum streeft ernaar een van de duurzaamste musea te zijn, zowel in het binnen- als in het buitenland. In 2014 kregen ze al als eerste ter wereld een BREEAM-certificaat. Sinds 1018 wordt er onder andere meer aandacht besteed aan de indirecte CO2-uitstoot van materialen.

In het programma VANG Buitenshuis werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen aan het verminderen van bedrijfsafval wat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.