Afvalvermindering bij bedrijven door ketensamenwerking

Gepubliceerd op 16 juni 2022

Op donderdag 9 juni 2022 vond de Inspiratiemiddag Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen (live) plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht.

Tijdens deze middag presenteerde VANG Buitenshuis een sessie over de belangrijke rol van ketensamenwerking bij het verminderen en beter scheiden van afval.

Aan de hand van een paar mooie praktijkvoorbeelden binnen VANG Buitenshuis, waar de samenwerking met groothandels en facilitaire bedrijven tot stand is gekomen vanuit ketensamenwerking, werd het belang van het onderlinge gesprek inzichtelijk gemaakt.

Al pratend werd duidelijk dat onder de deelnemers in de zaal ook een mooie keten zat: van producent en inkoper tot de afvalinzamelaar.


Nieuwsbericht