Hotels


Koplopergroepen circulaire hotels

Een landelijke koplopergroep Circulaire Hotels bestaat (nog) niet, maar op regionaal niveau zijn er al verschillende koplopergroepen actief op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Zo is er al geruime tijd een koplopergroep in Amsterdam, waaruit in 2023 de stichting Green Hotel Club is ontstaan. Ook is circulariteit een belangrijk focuspunt binnen de Haagse Duurzaamheidskring Hotels en bij het Rotterdamse project Hotel Neutraal.

Iedere gemeente heeft een eigen aanpak, maar het doel is vrijwel hetzelfde: samen met de deelnemende hotels toewerken naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering.

Wil je als hotel zelf aan de slag? Bekijk dan de:

infographic en bijbehorend stappenplan. (pdf, 1.4 MB)

Wakker worden in een duurzamer hostel

Duurzaamheid blijft niet bij woorden bij Stayokay

Stayokay geeft duurzaamheid een belangrijke plek en dit blijft niet bij woorden. De organisatie staat daadwerkelijk in de actiestand en bewijst elke dag dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

In 2030 wil Stayokay het percentage restafval verminderen tot 30%. Hierbij ligt een focus op de inkoop, maar daarnaast worden de medewerkers ook getraind om bewuster om te gaan met afval. Stayokay kreeg hiervoor een duwtje in de rug door het advies op maat traject vanuit VANG Buitenshuis.

icoon-slapend-persoon

Circulaire oplossingen in de hospitality-sector

Welke duurzame keuzes rondom verpakkingen en herbruikbare materialen kan de hospitality-sector maken? En hoe reageren gasten op een aangepaste bedrijfsvoering?

Toen de koplopergroep circulaire hotels uit Amsterdam zich moest aanpassen aan de coronamaatregelen, stonden zij voor dilemma’s: welke producten zijn zowel hygiënisch als duurzaam?

De publicatie Duurzame hospitality in tijden van corona gaat onder andere in op duurzame opties voor take-away verpakkingen, hotelkamer artikelen en schoonmaak. Het resultaat is niet alleen interessant voor hotels, maar ook voor andere bedrijven in de hospitality-sector, zoals restaurants en culturele instellingen.

Verkenning koplopergroep hotelketens

Eind 2022 is onderzocht of hotelketens behoefte hebben aan een landelijke koplopergroep op het gebied van circulaire economie. Voor deze verkenning is gesproken met duurzaamheidsmanagers, inkoopmanagers en general managers van vijf Nederlandse hotelketens. Deze gesprekken gingen over hun behoeften, ervaring en houding ten opzichte van circulariteit en duurzaamheid.

Uitkomst: de gesproken hotelketens zien de meerwaarde in van een landelijke groep, maar dan moeten de onderwerpen wel aansluiten bij hun behoeften en uitdagingen. Daarnaast willen ze praktisch aan de slag en moet het geen praatgroep worden.

Momenteel wordt besproken of er ook daadwerkelijk een landelijke koplopergroep hotelketens zal worden opgezet.

Lees het rapport: Advies hotelketens: wel of niet landelijke koplopergroep circulaire bedrijfsvoering.