Afvalscheiding


Handige hulpmiddelen

Steeds meer bedrijven scheiden hun afval. Om hen een handje te helpen, maakt Rijkswaterstaat handige hulpmiddelen:

Gedragsbeïnvloeding

Voor het recyclen moet het afval goed gescheiden worden. Het is dus zaak om te zorgen dat uw medewerkers en bezoekers het afval in de juiste bak doen. Hoe beïnvloedt u hun gedrag op een effectieve manier?

Bent u op zoek naar inspiratie voor een concrete aanpak in uw bedrijf en wilt u leren van pilots van PwC en IKEA? Lees meer over de gedragswetenschap en hoe u dat toepast in uw bedrijf in het:

inspiratiedocument 'Aan de slag met gedrag voor betere afvalscheiding in uw bedrijf'

Scheiden vooraf of achteraf?

Papier, GFT, glas en textiel kunnen niet achteraf worden gescheiden. Ze zijn dan te vies om nog goed te recyclen. Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (ook PBD of PMD genoemd) kunnen wel machinaal gescheiden worden uit het restafval.

Meer weten?

Bekijk de voor- en nadelen voor bronscheiding en nascheiding in de:

Plastic verpakkingen

Veel bedrijven willen - net als thuis - hun PMD-verpakkingen scheiden en laten recyclen. De inzameling, sortering en recycling van PMD-afval uit bedrijven is nog in ontwikkeling.

Lees in onze marktverkenning over recyclen van verpakkingen of korte leaflet 'Kansen en knelpunten voor recycling van bedrijfsmatig PMD' hoe dat zit.

En lees meer over hoe u het zelf kunt aanpakken in:

Vanaf 2023 gaat de wetgeving voor verpakkingen veranderen. Producenten worden dan ook verantwoordelijk voor verpakkingsafval afkomstig van bedrijven.

Slimme logistiek

Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het laten afvoeren van het afval. Hierdoor rijden in een gebied vaak verschillende vuilniswagen die hetzelfde afval ophalen. In het project Slimme Logistiek onderzoeken we hoe dit efficiënter, makkelijker en betaalbaarder kan.

Wet- en regelgeving afvalscheiding

Bedrijven zijn verplicht om afval te scheiden.

Wilt u weten of u het bedrijfsafval goed scheidt? Doe de check met de Afvalwijzer voor bedrijven op Ondernemersplein!