Afvalscheiding


Twee vuilniswagens bedrijfsafval - Simon de Rijke feb2017bew

Slimme logistiek

Een van de knelpunten voor het scheiden van bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, is de inzameling. Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het laten afvoeren van het afval. Hierdoor rijden in een gebied vaak verschillende vuilniswagen die hetzelfde afval ophalen. Schaalgrootte ontbreekt en dat is een belemmering voor meer gescheiden inzamelen bij de KWD-sector. In het project Slimme Logistiek onderzoeken we hoe dit makkelijk en betaalbaar kan worden.

Bekijk het verslag van het mini-symposium 'Slimme logistiek bedrijfsafval' van 7 november 2018.

Gedragsbeïnvloeding

Voor het recyclen moet het afval goed gescheiden worden. Om te zorgen dat uw medewerkers en bezoekers begrijpen wat in welke bak moet, heeft Rijkswaterstaat een aantal hulpmiddelen ontwikkeld:

Wet- en regelgeving

Het uitgangspunt van de wet is dat verschillende soorten afval van elkaar gescheiden moeten worden gehouden. De regels voor bedrijfsafval staan in het Activiteitenbesluit Milieu. Hierin staat dat bedrijven hun afval moeten scheiden, tenzij dat redelijkerwijs niet van ze gevergd kan worden. In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) staat wat onder redelijkerwijs wordt verstaan. Om deze regels beter aan te laten sluiten bij de praktijk werken we mee aan de evaluatie van dit onderdeel van LAP3.