Afvalscheiding


Twee vuilniswagens bedrijfsafval - Simon de Rijke feb2017bew

Slimme logistiek

Een van de knelpunten voor het scheiden van bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, is de inzameling. Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het laten afvoeren van het afval. Hierdoor rijden in een gebied vaak verschillende vuilniswagen die hetzelfde afval ophalen. Schaalgrootte ontbreekt en dat is een belemmering voor meer gescheiden inzamelen bij de KWD-sector. In het project Slimme Logistiek onderzoeken we hoe dit makkelijk en betaalbaar kan worden.

Op 27 november 2019 was er weer een druk bezocht mini-symposium Logistiek Bedrijfsafval. Benieuwd? Lees het verslag!

Gedragsbeïnvloeding

Voor het recyclen moet het afval goed gescheiden worden. Om te zorgen dat uw medewerkers en bezoekers begrijpen wat in welke bak moet, heeft Rijkswaterstaat een aantal hulpmiddelen ontwikkeld:

Scheiden en recyclen van PMD

Veel bedrijven willen vanuit het oogpunt van duurzaamheid hun PMD-verpakkingen scheiden en laten recyclen. Net zoals dat dit bij hun thuis gebeurt. De inzameling, sortering en recycling van PMD-afval uit bedrijven is lastiger dan bij huishoudens. Toch zijn er mogelijkheden. Voor grote of kleine bedrijven die hiermee aan de slag willen is een stappenplan ontwikkeld.

>> Rapport: Marktsituatie recycling verpakkingen (pdf, 1.1 MB)
>> Leaflet over de marktverkenning (pdf, 526 kB)
>> Een stappenplan voor grote bedrijven en organisaties in Nederland
>> Een stappenplan voor kleine bedrijven en organisaties in Nederland
>> Animatie: Stappenplan scheiden en recyclen PBD-afval
>> Artikel plastic scheiden met een magneet (pag. 35)
>> Filmpje Petman Pathé

Wet- en regelgeving

Het uitgangspunt van de wet is dat verschillende soorten afval van elkaar gescheiden moeten worden gehouden. De regels voor bedrijfsafval staan in het Activiteitenbesluit Milieu. Hierin staat dat bedrijven hun afval moeten scheiden, tenzij dat redelijkerwijs niet van ze gevergd kan worden. In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) staat wat onder redelijkerwijs wordt verstaan. Om deze regels beter aan te laten sluiten bij de praktijk werken we mee aan de evaluatie van dit onderdeel van LAP3.