Afvalscheiding


Handige hulpmiddelen

Steeds meer bedrijven scheiden hun afval. Om hen een handje te helpen, maakt Rijkswaterstaat handige hulpmiddelen:

Met gedragsverandering naar minder afval in de dienstensector

Een onderneming zonder afval, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. U kunt de zaken nog zo goed inrichten, uiteindelijk moet het gedrag van de medewerkers en klanten ook veranderen. Om hierbij te helpen organiseren we gedragscursussen voor ondernemers in de dienstensector.

Hoe verandert u gedrag van medewerkers én klanten?

Dit was de vraag waar negen onderwijsinstellingen in 2021 mee aan de slag gingen tijdens een gedragscursus. De theorie van gedrag werd aan de hand van voorbeelden besproken en vervolgens paste elke deelnemer dit toe op een eigen actuele casus. De deelnemers aan de cursussen vormt ook een netwerk om ervaringen te blijven delen.

Via onze nieuwsbrief laten we weten met welke doelgroep we in 2022 aan de slag gaan. Heeft u interesse, en bent u nog geen abonnee? Meldt u zich direct aan via het aanmeldformulier nieuwsbrief Buitenshuis.

Bent u nieuwsgierig geworden, zoekt u inspiratie of wilt u meteen aan de slag? Kijk dan ook eens naar The Little Book of Green Nudges van het United Nations Environment Programme.

Uw bedrijfsafval op de juiste manier scheiden

Voorblad flyer Uw bedrijfsafval op de juiste manier scheiden
Caption

Afval moet gescheiden worden, zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden en om zoveel mogelijk afval te recyclen. Het is daarom verplicht om bedrijfsafval te scheiden. Welk afval u als bedrijf of organisatie moet scheiden hangt af van uw situatie.

Wilt u weten wat u moet scheiden? Gebruik dan de volgende hulpmiddelen:

Zie ook de FAQ's op de site LAP3.

Lees ook het artikel: Een goede ondernemer neemt afvalscheiding serieus.

Gratis inzameling van uw gescheiden verpakkingsafval

Stichting Afvalfonds is in 2022 met een inschrijfloket gestart voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic, drankenkartons en glas.

Dit is mogelijk voor alle organisaties in Nederland met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval. Tijdens verschillende inschrijvingsrondes kunt u uw organisatie aanmelden voor gratis inzameling van uw gescheiden verpakkingsafval.

Het loket van het Afvalfonds is de site Afval Goed Geregeld. Hier staat meer informatie en kunt u zich ook aanmelden om bericht te krijgen over de volgende inschrijvingsronde.

Informatiekaart inzameling KWD in binnenstedelijk gebied

Zoekt u als gemeente naar oplossingen voor de bedrijfsafvallogistiek die bij kan dragen aan de druk op de binnenstad? Maar u heeft ook de circulaire doelstelling om afvalscheiding bij bedrijven bevorderen?

De informatiekaart Inzameling KWD in binnenstedelijk gebied geeft een overzicht van de diverse instrumenten voor gemeenten om richting te geven aan de beleidsdoelstellingen.

De informatiekaart is specifiek voor de inzameling van het bedrijfsafval van de kantoor-, winkel- en diensten (KWD)-sector in binnenstedelijk gebied.

Scheiden vooraf of achteraf?

Papier, GFT, glas en textiel kunnen niet achteraf worden gescheiden. Ze zijn dan te vies om nog goed te recyclen. Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (ook PBD of PMD genoemd) kunnen wel machinaal gescheiden worden uit het restafval.

Meer weten over bron- en nascheiding?

Bekijk dan de voor- en nadelen voor bronscheiding en nascheiding in de: