Afvalscheiding


Handige hulpmiddelen

Steeds meer bedrijven scheiden hun afval. Om hen een handje te helpen, maakt Rijkswaterstaat handige hulpmiddelen:

Gedragsbeïnvloeding

Voor het recyclen moet het afval goed gescheiden worden. Het is dus zaak om te zorgen dat uw medewerkers en bezoekers het afval in de juiste bak doen. Hoe beïnvloedt u hun gedrag op een effectieve manier?

Bent u op zoek naar inspiratie voor een concrete aanpak in uw bedrijf en wilt u leren van pilots van PwC en IKEA? In het inspiratiedocument “Aan de slag met gedrag voor betere afvalscheiding in uw bedrijf” leest u meer over de gedragswetenschap en hoe u dat toepast in uw bedrijf.

Scheiden vooraf of achteraf?

Papier, GFT, glas en textiel kunnen niet achteraf worden gescheiden. Ze zijn dan te vies om nog goed te recyclen. Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (ook PBD of PMD genoemd) kunnen wel machinaal gescheiden worden uit het restafval.

Meer weten? Bekijk de argumentenkaart over de voor- en nadelen voor bronscheiding en nascheiding.

Plastic verpakkingen

Veel bedrijven willen - net als thuis - hun PMD-verpakkingen scheiden en laten recyclen. De inzameling, sortering en recycling van PMD-afval uit bedrijven is nog in ontwikkeling.

Lees in onze marktverkenning of korte leaflet hoe dat zit. In het stappenplan voor kleine bedrijven en grote bedrijven leest u meer over hoe u het zelf kunt aanpakken.

Vanaf 2023 gaat de wetgeving voor verpakkingen veranderen. Producenten worden dan ook verantwoordelijk voor verpakkingsafval afkomstig van bedrijven.

Slimme logistiek

Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het laten afvoeren van het afval. Hierdoor rijden in een gebied vaak verschillende vuilniswagen die hetzelfde afval ophalen. In het project Slimme Logistiek onderzoeken we hoe dit efficiënter, makkelijker en betaalbaarder kan.

  • Benieuwd welke initiatieven er zijn om meer gezamenlijk en gescheiden bedrijfsafval in te zamelen? Bekijk de factsheet.
  • Op 27 november 2019 was er weer een druk bezocht mini-symposium Logistiek Bedrijfsafval. Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Lees het verslag!

Wet- en regelgeving

Bedrijven zijn volgens de wet verplicht om afval te scheiden.

In het Activiteitenbesluit milieu staat de wettelijke verplichting. In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3, hoofdstuk B3) is deze verplichting verder uitgewerkt.

Lees meer over de verplichtingen.

Deze regels gaan de komende tijd veranderen. De wetgeving gaat over naar de Omgevingswet. In 2020 wordt het LAP3 gewijzigd om de regels duidelijker en beter uitvoerbaar te maken.