Gemeenten


Geef het goede voorbeeld met circulair Inkopen

De Rijksoverheid ziet circulair inkopen als de sleutel naar een circulaire economie. Wilt u hiermee ook aan de slag? Bekijk dan de volgende producten:

Koplopergroepen ondersteunen

De rol van de regionale overheden in de verduurzaming van de KWD sector is onmisbaar. Bij de sectorale aanpak zoals bijvoorbeeld de koplopergroep circulaire restaurants en hotels en bij de sector cultuur (poppodia en musea) zijn de gemeente en de provincie vaak de verbindende factor en hebben een aanjagende functie en dragen financieel bij.

Inzameling KWD in binnenstedelijk gebied

Zoekt u als gemeente naar oplossingen voor de bedrijfsafvallogistiek die bij kan dragen aan de druk op de binnenstad? Maar u heeft ook de circulaire doelstelling om afvalscheiding bij bedrijven bevorderen?

De informatiekaart Inzameling KWD in binnenstedelijk gebied geeft een overzicht van de diverse instrumenten voor gemeenten om richting te geven aan de beleidsdoelstellingen.

Toezicht op wet- en regelgeving

Bedrijven en organisaties zijn verplicht om afval te scheiden. In het Activiteitenbesluit milieu staat de wettelijke verplichting. In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3, hoofdstuk B3) is deze verplichting verder uitgewerkt. Sinds 2 maart 2021 gelden er nieuwe regels. Het doel is dat de regels duidelijker en beter uitvoerbaar zijn voor zowel de ondernemer als de toezichthouder.

Afval in de openbare ruimte

De gemeente heeft een belangrijke taak in het schoonmaken en –houden van de openbare ruimte. Ze plaatsen afvalbakken op straat zodat mensen hun afval kwijt kunnen en houden straten, parken en groenstroken schoon.

Bekijk ook het overzicht Afval scheiden in de openbare ruimte,

of lees het rapport Afvalscheiding in de openbare ruimte. (pdf, 3.4 MB)

Informatiekaart inzameling KWD in binnenstedelijk gebied

Zoekt u als gemeente naar oplossingen voor de bedrijfsafvallogistiek die bij kan dragen aan de druk op de binnenstad? Maar u heeft ook de circulaire doelstelling om afvalscheiding bij bedrijven bevorderen?

De informatiekaart Inzameling KWD in binnenstedelijk gebied geeft een overzicht van de diverse instrumenten voor gemeenten om richting te geven aan de beleidsdoelstellingen.

De informatiekaart is specifiek voor de inzameling van het bedrijfsafval van de kantoor-, winkel- en dienstensector in binnenstedelijk gebied.